Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade u saradnji sa Biznis inovacionim centrom i konsultantskom kućom Casa Forte iz Beograda, organizuje edukativnu radionicu simulacije biznisa. Tim Casa Forte implementirao je  softversko rešenje Coin & Fund čiji je cilj edukacija učenika i studenata o preduzetništvu i poslovanju malih i srednjih preduzeća (MSP), ali i samih prestavnika MSP. Igra Coin & Fund je  dizajnirana i implementirana kao edukacioni  alat pomoću kojeg će korisnici svih nivoa znanja imati priliku da kroz simulaciju vide kako njihove odluke kao direktora fiktivnih kompanija utiču na poslovanje celokupnog preduzeća. Poslovanje preduzeća će biti gledano kroz pozicije Bilansa Stanja, Bilansa Uspeha i Tokova Gotovine. Igra je namenjena da se igra u Internet pretraživaču (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, itd.), a merilo uspešnosti se prati kroz Racio pokazatelje.

Radionica za 12 mladih će biti održana u Kragujevcu, 11.decembar 2018 godine sa početkom u 11h u IT učinici Biznis inovacioog centra. Rok za prijavu je 03.decembar do 13č.

Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFa-ZoBFtREj8UYC0ARuijfkAVLlwkZJiHyDRZx70UMoD8uA/viewform