Danas su u Biznis inovacionom centru održane prezentacije poslovnih ideja mladih u okviru projekta „Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“. Svoje poslovne planove je prezentovalo 13 kandidata, samostalno i u timovima, pred komisijom koju su činili redstavnici Grada Kragujevca, Biznis inovacionog centra i Kancelarije za mlade Kragujevac.

 

Komisija je ocenjivala poslovne planove mladih na osnovu sledećih kriterijuma: – Lični/timski kvalitet i preduzetničko iskustvo; – Strategijska važnost poslovne ideje; – Inovativnost, profitabilnost i finansijska održivost i Uticaj poslovne ideje na razvoj lokalne ekonomije.

 

Konačna rang lista najboljih poslovnih planova maldih će biti objavljena na svečanom proglašenju pobednika dana 25.12.2018. god.