Univerzitet u Kragujevcu je koordinator međunarodnog projekta „Institucionalni okvir za razvoj treće misije univerziteta u Srbiji – IF4TM“ čija je realizacija započeta 15. oktobra 2015. godine a trajaće do oktobra 2018. godine.

Projekat se kofinansira u okviru ERASMUS PLUS programa Evropske unije, u iznosu od 966.510 EUR-a, a realizuje u konzorcijumu od 18 partnera iz Srbije, Velike Britanije, Austrije, Portugala, Italije i Slovenije, koji čine pet evropskih univerziteta (Brajton, Krems, Lisabon, Bari, Maribor), šest univerziteta u Srbiji (Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Niš, Novi Pazar, Metropolitan), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za intelektualnu svojinu, jedna visoka škola strukovnih studija (Zrenjanin), tri biznis inkubatora (Kragujevac, Beograd, Novi Sad) i jedno preduzeće (Intranea).

Primarni cilj projekta:

Primarni cilj projekta je da se na univerzitetima u Srbiji, osim postojeće dve misije koje se odnose na obrazovanje i istraživanja, razvije i implementira treća misija koju čine tri stuba razvoja:

  1. transfer tehnologija i inovacije,
  2. kontinuirano učenje,
  3. društveno odgovorno ponašanje univerziteta.

Unapređenje zakona i strategije:

Osim unapređenja zakona i strategija u relevantnim oblastima, u cilju motivisanja profesora, istraživača i studenata na univerzitetima, njihovog većeg uključivanja u inovativne i aktivnosti transfera znanja, aktivnosti na projektu su usmerene na razvoj:

  1. ciljanih programa obuka za jačanje kapaciteta,
  2. programa za podizanje nivoa tehnološke spremnosti istraživanja,
  3. godišnjih takmičenja za najbolju studentsku ideju,
  4. preporuka fakultetima za unapređenje studijskih modula uvođenjem tema koje se odnose na preduzetništvo, inovacije, upravljanje svojinom,
  5. pet Kreativnih centara u Srbiji i
  6. brojnih mobilnosti ka evropskim institucijama.

Više o projektu na www.if4tm.kg.ac.rs