Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku održan je Info dan posvećen preduzetništvu. Ovom prilikom studentima FTN-a i Agronomskog fakulteta Čačak predstavljeni su inovacioni kapaciteti, odnosno resursi koje mladi mogu koristiti u realizaciji svojih ideja, a koji postoje unutar regiona u kom se nalaze fakulteti Univerziteta u Kragujevcu.

Cilj Info dana je da, promovisanjem preduzetništva, inovacija i start-apa, pruži podršku mladima, motiviše ih i ohrabri na putu započinjanja sopstvenog posla i nastajanja njihovih start-ap priča.  Ideja Univerziteta u Kragujevcu je da, uz podršku inovacione zajednice, mladima obezbedi da svoje ideje realizuju i komercijalizuju.

Prisutne je pozdravio prof. dr Nebojša Mitrović, domaćin današnje prezentacije, koja je organizvana uz pomoć i podršku Tima za karijerno vođenje i savetovanje FTN-a Čačak. Učesnici Info dana posvećenog preduzetništvu imali su priliku da čuju o start-ap ekosistemima, započinjanju sopstvenog posla i da saznaju o dostupnim vidovima podrške koju mogu dobiti u okviru Naučno tehnološkog parka u Čačku.

Prorektor za inovacije i razvoj  Univerziteta u Kragujevcu dr Vladimir Senić upoznao je studente sa mogućnostima koje se pružaju kreatorima inovacija i mladim preduzetnicima. Dr Senić ističe da su sagledani  problemi sa kojima se mladi susreću kada žele da pokrenu sopstveni posao i da je Univerzitet u Kragujevcu sa inovativnom zajednicom spreman i ima resurse da im pomogne da te prepreke prevaziđu.

O tome šta je važno kada se mladi odluče da pokrenu svoju start-ap priču govorili su  i predstavnici Biznis Inovativnog centra u Kragujevcu i Naučno tehnološkog parka Čačak, koji su  ispričali svoje pozitivno iskustvo u kreiranju sopstvenog posla.

Vest i foto preuzeti sa : http://www.ftn.kg.ac.rs/vest-697