Konkurs za osobe sa invaliditetom sa teritorije grada Kragujevca koje žele da pohađaju IT obuke


Projekat „Povećanje zapošljivosti OSI izgradnjom inkluzivnog poslovnog ekosistema“ sprovodi Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac u partnerstvu sa IKT Klasterom Centralne Srbije i Forumom mladih sa invaliditetom Beograd, u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Cilj projekta je da unapredi društveni položaj, socijalnu uključenost i radni angažman OSI, posebno mladih i žena u Kragujevcu, kroz mere povećanja pristupačnosti usluga edukacije za veštine iz oblasti IT, jačanje kapaciteta OSI za zapošljavanje i senzibilisanosti aktera iz privatnog sektora za zapošljavanje OSI.

Kao jedna od aktivnosti projekta planirano je sprovođenje i obrada ankete o nivou znanja i potrebama OSI vezano za specifične IT i prenosive veštine i prilagođavanje materijala za IT obuke i realizacija IT obuka. Planirano je da se sprovedu tri obuke:

  • Microsoft Office paket (Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail)
  • Internet marketing (Osnovni principi online marketinga, Facebook ADS, Google ADS)
  • Web programiranje (HTML, CSS, SASS, WordPress).

Ciljna grupa projekta su mlade osobe sa invaliditetom do 30 godina starosti, koje su nezaposlene a pogotovo osobe koje su socijalno najugroženije. Minimalni kriterijumi koji treba da budu zadovoljeni za ova tri kursa su sledeći:

  • Microsoft Office paket – Potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru.
  • Internet marketing – Potrebno je poznavanje rada na računaru i osnove korišćenja Interneta i društvenih mreža.
  • Web programiranje – Potrebno poznavanje rada na računaru, korišćenje Interneta i osnovno poznavanje engleskog jezika jer su svi alati koji se koriste za web programiranje kao i sama sintaksa na engleskom.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane osobe sa invaliditetom sa teritorije grada Kragujevca da se prijave na konkurs do 21. februara do kraja dana.

Prijave se šalju isključivo online putem i to putem popunjavanja upitnika koji se može naći na sledećem linku:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF0DxHBeLUuKDjEdnYYEeb4B2La_ms_q-eGKuHo8YoU1ppLg/viewform?usp=pp_url