Povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom kroz izgradnju inkluzivnog poslovnog ekosistema, projekat je u okviru koga je danas u Biznis inovacionom centru, Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac organizovao Info dan o aktivnostima vezanim za IT obuke OSI i teže upošljivih kategorija stanovništva sa teritorije grada Kragujevca.

U cilju boljeg položaja osoba sa invaliditetom i doprinosu društvenoj inkluziji kroz podsticanje mera njihovog radnog angažovanja i preduzetništva, projekat finansira Evropska unija, a sprovodi program Ujedninjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

Ovaj projekat je jako bitan u procesu edukacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Kragujevcu jer njime želimo da reagujemo na problem isključenosti sa tržišta rada OSI, kazao je Vladimir Marković, izvršni direktor Foruma mladih sa invaliditetom. On navodi da je sa jedne strane prisutno nedovoljno znanje, kompetencije i pomankanje radnog iskustva osoba sa invaliditetom, a sa druge strane nesenzbilisanost samih poslodavaca i neinformisanost o saznanjima i veštinama osoba sa invaliditetom ali i uvek prisutan problem nedovoljne pristupačnosti i arhitektonske barijere pri objektima gde bi OSI trebalo da rade.

Imajući u vidu da je IT industrija danas jedna od najdominantnijih privrednih grana koja upošljava milione ljudi i stalno traži nove stručnjake i kod nas i u svetu, Marković ističe da je projekat idealna prilika da se osobe sa telesnim invaliditetom edukuju i usavršavaju i tako postanu kurentni na tržištu rada i možda obavljaju posao i od kuće za neku kompaniju. U problemu deficitarnog kadra iz IT sektora vidimo opravdanu šansu za osobe sa invaliditetom u procesu njihovog zapošljavanja, poručuje Marković. Forum mladih osoba sa invaliditetom Kragujevac projekat realizuje u partnerstvu sa Forumom mladih sa invaliditetom Beograd i IKT klasterom Centralne Srbije čiji će stručnjaci dva meseca držati obuke izrade i ažuriranja sajtova, digitalnog marketinga, korišćenja alata Microsoft office-a. Po završenoj obuci polaznici će dobiti i sertifikate. Pored tog biće realizovane edukacije soft-prenosivih veština kao što su veštine komunikacije, timski rad, veštine prezentacije, prilagodljivost a kroz matchmaking event biće pružena i mogućnost upoznavanja osoba sa invaliditetom sa potencijalnim poslodavcima, najavio je Branimir Dženopoljac direktor IKT klastera Centralne Srbije.

Inače, kako bi se za potrebe projekta prevazišle arhitektonske barijere u Biznis inovacionom centru postavljena je adekvatna podizna platforma za osobe sa invaliditetom a u unutrašnjosti objekta radi neometanog kretanja mobilne rampe.