Rok za prijave: 07.06.2020.

Planirani početak obuka: 22.06.2020.

Detaljan tekst Javnog poziva mozete pogledati na linku.

Javni poziv obuke QMS

Izjava o prihvatanju uslova

Aplikacioni formular obuke QMS

On line prijavu možete popuniti na linku.
https://docs.google.com/forms/d/1AuQ_9V1SGfCP9-HZbYM8Jee3AR1NTVjr1wp4PG0R9bQ/edit

 

U okviru projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ u Centralnoj Srbiji, koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO a koji sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS raspisuje javni poziv za mala i srednja preduzeća zainteresovana za učešće u programu podrške. Jedan od ciljeva projekta je da se malim i srednjim preduzećima iz Centralne Srbije pomogne da unaprede svoje poslovanje kroz obuku, pripremu i uvođenje sistema menadžementa kvalitetom čime će se doprineti njihovoj konkurentnosti i održivosti.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz Centralne Srbije, koja imaju potrebu za sticanjem dodatnih znanja iz upravljanja kvalitetom, pripremom i uvođenjem odgovarajućeg ISO standarda.

ŠTA PROJEKAT NUDI?

  • Šestodnevna obuka iz QMS – Obuka ima za cilj poboljšanje procesa, usluga i proizvoda MMSP i usklađivanje poslovanja sa odabranim ISO standardom. Obuke su namenjene profesionalcima iz biznisa i industrije u oblasti kvaliteta, kontrole kvaliteta i upravljanja kvalitetom.
  • Priprema za ISO sertifikaciju – Za pet kompanija po utvrđenim kriterijumima projekat će obezbediti ekspertsku pomoć za pripremu za uvođenje sistema kvaliteta ISO 9001 ili drugog relevantnog standarda.
  • Uvođenje standarda – Za pet kompanija koje su prošle pripremu za ISO sertifikaciju projekat će pokriti do 70% cene uvođenja standarda ISO 9001 ili drugog relevantnog standarda ili resertifikacije u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava. 30% obezbeđuje MMSP koja je učestvovala u pripremi za ISO sertifikaciju.