Univerzitet u Kragujevcu je koordinator međunarodnog projekta „Institucionalni okvir za razvoj treće misije univerziteta u Srbiji – IF4TM“ čija je realizacija započeta 15. oktobra 2015. godine a trajaće do oktobra 2018. godine.

Projekat se kofinansira u okviru ERASMUS PLUS programa Evropske unije, u iznosu od 966.510 EUR-a, a realizuje u konzorcijumu od 18 partnera iz Srbije, Velike Britanije, Austrije, Portugala, Italije i Slovenije, koji čine pet evropskih univerziteta (Brajton, Krems, Lisabon, Bari, Maribor), šest univerziteta u Srbiji (Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Niš, Novi Pazar, Metropolitan), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za intelektualnu svojinu, jedna visoka škola strukovnih studija (Zrenjanin), tri biznis inkubatora (Kragujevac, Beograd, Novi Sad) i jedno preduzeće (Intranea).

Primarni cilj projekta:

Primarni cilj projekta je da se na univerzitetima u Srbiji, osim postojeće dve misije koje se odnose na obrazovanje i istraživanja, razvije i implementira treća misija koju čine tri stuba razvoja:

 1. transfer tehnologija i inovacije,
 2. kontinuirano učenje,
 3. društveno odgovorno ponašanje univerziteta.

Unapređenje zakona i strategije:

Osim unapređenja zakona i strategija u relevantnim oblastima, u cilju motivisanja profesora, istraživača i studenata na univerzitetima, njihovog većeg uključivanja u inovativne i aktivnosti transfera znanja, aktivnosti na projektu su usmerene na razvoj:

 1. ciljanih programa obuka za jačanje kapaciteta,
 2. programa za podizanje nivoa tehnološke spremnosti istraživanja,
 3. godišnjih takmičenja za najbolju studentsku ideju,
 4. preporuka fakultetima za unapređenje studijskih modula uvođenjem tema koje se odnose na preduzetništvo, inovacije, upravljanje svojinom,
 5. pet Kreativnih centara u Srbiji i
 6. brojnih mobilnosti ka evropskim institucijama.

Više o projektu na www.if4tm.kg.ac.rs

Cilj projekta je da se na univerzitetima razvije misija: transfer tehnologija i inovacije, učenje i društveno odgovorno ponašanje.

Naziv projekta: „MAIN (Mastering Inovation)“
Acronim: MAIN
Trajanje projekta: 2014 – 2017
Type: Curricular Reform
Tempus grant: 773.000 eur

Partneri na projektu:

University of Novi Sad, University of Nis, University of Kragujevac, Singidunum University (Beograd), Technical College of Applied Sciences in Zrenjanin, Business incubator Novi Sad, Business innovation centre LLC Kragujevac, Innovation Fund, Creative Educational Center (Novi Sad), The Intellectual Property Office of the Republic of Serbia, Freie Universität Berlin, Aristotle University of Thessaloniki (URENIO Research Unit), University of Maribor, South East European Research Centre (Thessaloniki), World University Service – Austrian Committee (Gratz).

Opšti cilj projekta:

 1. Jačanje inovativnih kapaciteta Srbije kroz modernizaciju visokog obrazovanja u Srbiji i obezbeđivanje održivog izvora visokokvalitetnih ljudskih resursa.

Posebni ciljevi projekta su:

 1. Razvoj i sprovođenje interdisciplinarnih doktorskih programa u menadžmentu inovacijama kao zajedničko zvanje na 4 srpska univerziteta.
 2. Razvoj i sprovođenje interdisciplinarnih master programa u menadžmentu inovacijama kao zajedničko zvanje na 4 srpska univerziteta.
 3. Razvoj i sprovođenje sertifikovanih kurseva iz inovativnog upravljanja za profesionalce iz industrije, da bi se omogućilo povećanje zapošljivosti.

Rezultati projekta:

 1. Definisane strukture, istraživanje i sadržaj nastavnih planova i programa za zajednički stepen doktorskih nauka i master programa u upravljanju inovacijama i njihova akreditacija.
 2. Razvijen i sproveden set kurseva celoživotnog učenja za profesionalce.
 3. Uveden interdisciplinarni nastavni pristup orijentisan ka praksi.
 4. Osnivana laboratorija i okruženje za virtuelno učenje.
 5. Osnovano srpsko veće za inovativni menadžment – Serbian Innovation Management Council (SIMaC).

Više informacija www.tempus.ac.rs

Jačanje inovativnih kapaciteta Srbije kroz modernizaciju visokog obrazovanja u Srbiji i obezbeđivanje održivog izvora visokokvalitetnih ljudskih resursa.