Obuke za program poslovnih simulacija za započinjanje biznisa i dodelu grantova i program prenosivih veština i radne prakse koje se održavaju u okviru zajedničkog projekta Grada Kragujevca i Biznis inovacionog centra posredstvom Kancelarije za mlade a koji finansira Ministarsvo omladine i sporta počinju u ponedeljak, 26. novembra. Nešto manje od 40 kandidata raspoređeno je u […]

Saznajte više

Naziv projekta: “Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština” Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projekat realizuje Grad Kragujevac u partnerstvu sa Biznis inovacionim centrom d.o.o. Kragujevac i Kancelarijom za mlade Kragujevac. Cilj projekta je unapređenje sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zapošljivosti mladih kroz razvoj ličnih veština i kompetencija, doprinos povećanju […]

Saznajte više

Grad Kragujevac u partnerstvu sa Biznis inovacionim centrom a uz podršku Kancelarije za mlade, počinje sa realizacijom projekta “Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta. Cilj projekta je unapređenje sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zapošljivosti kroz razvoj ličnih veština i kompetencija kao i doprinos […]

Saznajte više

Projektom Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština, Grad Kragujevac, Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj u saradnji sa Biznis inovacionim centrom aplicirao je kod Ministarstva omladine i sporta. Sa 84,6 bodova i 3 158 000,00 dinara, projekat je dobio najviša sredstva. Ministarstvo omladine i sporta dodeljuje finansijska sredstva […]

Saznajte više