U prostorijama BICa, održana je radionica za studente FILUMa koji su nastavili sa radom na konkretnom zadatku iz prakse tj. za potrebe investitora. Projektni zadatak podrazumeva izradu idejnog rešenja ulazne zone i konferencijske sale u objektu Biznis inovacionog centra. Studenti unutrašnje arhitekture i grafičkog dizajna su radili na razvoju projektne dokumentacije, bliže upoznavanje sa prostorom, konstrukcijama, visinom zidova i drugim elementima potrebnim za izradu radova.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“, podržanog od strane Razvojne agencije Srbije.