Dana 11. maja 2017. god, u Biznis inovacionom centru održana je radionica za studente Fakulteta inženjerskih nauka Kragujevac. Tema radionice je bila „Uticaj standarda na interoperabilnost između novih i postojećih proizvoda, servisa, procesa, sistema, aplikacija i mreža“. Studenti su imali priliku da čuju nešto više o pojmovima kao što su kreativna industrija, interoperabilnost, sistem menadžmenta kvalitetom kao i da se upoznaju sa različitim standardima i njihovom značaju za poslovanje.

Polaznici su se takođe upoznali sa primenom XML-a (Extensible Markup Language) kao univerzalnog formata za strukturirana dokumenta i podatke. Radionicu su realizovali profesori Fakulteta inženjerskih nauka, dr Miladin Stefanovic i dr Snežana Nestić i predstavnici Biznis inovacionog centra u okviru projekta „Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“, sufinansiranog od strane Razvojne agencije Srbije.