Održan je info sastanak sa prvom grupom polaznika radionica za fotografiju na kom su se blize upoznali sa sadržajem radionica koje će pohađati u okviru „Škole fotografije za početnike“. Dogovoreni su termini obuka, očekivanja predavača ali i polaznika. Obuke će se održavati u Kreativnom habu BIC-a, koji je osnovan uz podršku Razvojne agencije Srbije, i počinju u utorak, 30. maja 2017. god.