Lokalno finalno takmičenje za najbolju studentsku ideju u okviru ERASMUS + projekta IF4TM, održano je 7.7.2017. god. na Univerzitetu u Kragujevcu.

Kao pripremu za lokalno finalno takmičenje, za studente koji su izrazili zainteresovanost da učestvuju na takmičenju i prijavili timove, u maju 2017. je organizovana petodnevna obuka na temu izvori finansiranja i podrške za start up, razvoj poslovnog modela po CANVAS metodi, validacija poslovnog modela, elementi uspešne prezentacije, komunikacija i javni nastupa. Obuku je sproveo Biznis inovacioni centar u saradnji sa Univerzitetom u Kragujevcu.

Od šesnaest timova koji su započeli takmičenje, deset timova je prošlo u drugi krug takmičenja a nakon ocene poslovnih modela i video materijala, osam timova se kvalifikovalo za lokalno finale.

Žiri koji je ocenjivao ideje su činili predstavnici Univerziteta u Kragujevcu – Prof. Dr. Vesna Mandic  i Vladimir Vukadinovic; Univerziteta u Novom Pazaru – Prof. Dr. Miladin Kostic, Biznis inovacionog centra – Marko Vujnovic i Privredne komore Srbije – Vladimir Radovanovic. Nakon evaluacije žirija, najbolje rangirani timovi su: Popularity Wolves sa idejom Podizanje popularnosti, Dream Team sa idejom Sa osmehom i Piece of Puzzle sa idejom Digitalni štap.

Najbolji timovi su nagrađeni od strane IF4TM projekta (studijska poseta Univerzitetu u Mariboru) i tabletima koje je obezbedio sponzora događaja, kompanija NET Computers.

Dva najbolja tima, Popularity Wolves and Dream Team, će predstavljati Univerzitet u Kragujevcu  na Nacionalnom takmičenju za najbolju studentsku ideju koje će se održati u Privrednoj komori Srbije krajem godine.

Više informacija o događaju možete pronaći na sajtu projekta IF4TM.