Na osnovu prispelih prijava na Javni poziv za učešće u programu obuka QMS, priprema i uvođenje ISO standarda, od 22.05.2020 godine u okviru projekta „Međusektorska podrška ze pametan rast malih i srednjih preduzeća“ koji sprovodi Biznis Inovaci Centar doo Kragujevac u partnerstvu sa Bussines innovation programs a koji je finansiranu u okviru programa EUPRO a nakon sprovedenih obuka za QMS, Komisija za selekciju kandidata je na sastanku održanom 16.06.2020 godine u 12h u prostorijama Biznis Inovaci Centara Kragujevac, donela odluku o izboru kompanija za učešće u pripremi za uvođenje i sertifikaciju ISO standarda.

Dokument: Odluka o izboru kompanija za uvođenje ISO standarda