Na današnjoj radionici, studenti kragujevačkog Univerziteta su se upoznali sa konceptom inovacija, inovacionim ciklusom, modeliranjem inovacija i finansijskim alatima za inovacije.

Naglasak je stavljen na primenu inovacija kao alata za sticanje komparativne prednosti. Današnje uspešne firme ili se menjaju ili nestaju. Proces promene tj. prilagođavanja tržišnim uslovima direktno zavisi od efikasnosti načina upravljanja inovacijama.

Polaznici su prošli i kroz praktičan deo obuke koji obuhvata sledeće faze – ideja, testiranje, potvrđivanje i uvođenje inovacije.