Biznis inovacioni centar u partnerstvu sa Gradom Kragujevac,i uz podršku Kancelarije za mlade Kragujevac, započeo je sa realizacijom novog projekta

Projekat ima za cilj da unapredi sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zapošljivosti mladih kroz razvoj ličnih veština i kompetencija i da doprinese povećanju preduzetničkih inicijativa mladih a time i smanjenju nezaposlenosti na teritoriji grada Kragujevca i regionu Šumadije i Pomoravlja.

Predviđeno je da tokom projekta oko 60 mladih koji žele da unaprede svoje preduzetničke veštine i pokrenu sopstveni posao, prođu obuku iz poslovnih simulacija i pripremu poslovnih planova. Najbolji pojedinci / timovi koji su uspešno završili obuke, će konkurisati za start ap sredstva (mikro grantove) za otpočinjanje biznisa kao i poslovnu podršku u fazi predinkubacije i inkubacije. Paralelno sa obukama iz poslovnih simulacija, organizovaće se i obuke iz prenosivih veština za 15 mladih koje će im omogućiti da unaprede svoje lične veštine i samim tim i profesionalnu konkurentnost. Polaznici obuka će biti upućeni na tromesečnu radnu praksu kod poslodavaca iz sektora proizvodnje i usluga sa teritorije grada.

Konkurs za polaznike obuka će biti objavljen početkom oktobra 2018. god.