15. decembra 2016. god., održana je demo prezentacija online kolaborativne platforme za upravljanje inovacijama. Projektni partneri, BIC i REDASP, su se upoznali sa idejnim rešenjem softverske platforme koja će omogućiti studentima kao i predstavnicima sektora kreativnih industrija koji su započeli ili žele da pokrenu sopstveni posao, da razvijaju i testiraju svoje poslovne ideje. Platforma obezbeđuje centralizovan i efikasan inovacioni proces koji će doprineti generisanju novih poslovnih ideja a samim tim i osnivanje novih firmi.