U utorak, 11. aprila, održana je prezentacija završnih studentskih projekata nastalih u okviru kreativnih radionica sa akcentom na (re)dizajnu arhitektonskih i grafičkih rešenja Ulazne zone poslovnog prostora i konferencijske sale Biznis inovacionog centra.

Radionici su pored sudenata i predstavnika BIC-a prisustvovali i profesori FILUM-a Vidan Papić, Jelena Atanasijević, Nemanja Dragojlović i Lazar Dimitrijević.

Studenti tj. timovi koje čine grafički dizajneri i arhitekte, su prezentovali svoja rešenja za uređenje prostora BICa i imali su priliku da čuju komentare profesora mentora i predstavnika BIC-a na ponuđena rešenja ali i na sam način prezentovanja.

video

Opšti je utisak BIC-a kao investitora i profesora mentora da se u većini studentskih rešenja vidi jasna veza i saradnja između studenata različitih smerova i da se u izradi rešenja pristupilo odgovorno i uz uvažavanje zahteva investitora.