Dana 07. februara 2017. god, održana je prva u nizu radionica za studente kragujevačkog Univerziteta na temu razvijanja vizuelne kulture i unapređenja ličnih veština potrebnih za profesionalnu praksu. U periodu od dva meseca, studenti smera grafički dizajn i arhitektura FILUM-a, će raditi na specifičnom zadatku uz simulaciju slučaja iz prakse. Studenti će takođe razvijati i posebne veštine kao što su timski rad i komunikacija kao i prilagođavanje zadatih projekata zahtevima investitora.

Za razvoj pojedinačnih projekata studenti će imati mogućnost korišćenja Kreativnog huba i platforme za podršku inovacijama, kao stimulativnog okruženja za razvoj ideja.

„Kreativnu radionicu“ su realizovali profesori Filološko umetničkog fakulteta i predstavnici Biznis inovacionog centra u okviru projekta „Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“, sufinaniranog od strane Razvojne agencije Srbije.