Naziv projekta: “Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština”

Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projekat realizuje Grad Kragujevac u partnerstvu sa Biznis inovacionim centrom d.o.o. Kragujevac i Kancelarijom za mlade Kragujevac.

Cilj projekta je unapređenje sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zapošljivosti mladih kroz razvoj ličnih veština i kompetencija, doprinos povećanju preduzetničkih inicijativa mladih (starosti od 18 do 30) i smanjenju nezaposlenosti na teritoriji grada Kragujevca.

Projektom će se obezbediti inovativno radno iskustvo za studente i nezaposlena lica kroz korišćenje modela poslovnih simulacija i obuka iz prenosivih veština ali i uspostavljanje održivog mehanizma podrške na lokalnom nivou za razvoj preduzetništva kod mladih kroz realizaciju zajedničkih projekata i programa.

Promocija preduzetničkog duha i razvoj ličnih veština i kompetencija, samozapošljavanje i zapošljavanje će se sprovesti kroz četiri projektne komponente:

 1. Obuke iz poslovnih simulacija u cilju pripreme održivih poslovnih planova.
 2. Takmičenje za najbolji biznis plan za pokretanje posla ili unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava.
 3. Obuke za unapređenje prenosivih veština u cilju osposobljavanja nezaposlenih lica za program radne prakse.
 4. Program radne prakse.

Uslovi za učešće na Konkursu

Projekat „Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“ je projekat od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora i sprovodi se na teritoriji grada Kragujevca. Program podsticaja zapošljavanju mladih od 18 do 30 godina starosti, realizuje Biznis inovacioni centar d.o.o. kao gradska institucija za podršku preduzetništvu i obezbeđuju se kroz realizaciju besplatnih obuka i dodelu grantova za pokretanje ili unapređenje poslovanja.

Program se realizuje u dve faze i to:

I faza – Obuke iz poslovnih simulacija i dodela grantova

II faza – Obuke prenosivih veština i program radne prakse kod poslodavca na teritoriji grada Kragujevca

Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni za pravo učešća na obukama u I fazi Programa:

 1. studenti i nezaposlena lica – mladi kategorije starosti od 18 do 30 koji imaju poslovnu ideju i žele da započnu posao
 2. preduzeća registrovana u Agenciji za privredne registre, imaju sedište na teritoriji grada Kragujevca i aktivan status ne duže od 1 godine u trenutku objavljivanja Javnog poziva;
 3. da imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca;
 4. da u prethodnim godinama polaznik nije koristio podsticajna sredstva iz budžeta grada Kragujevca za otpočinjanje sopstevnog posla.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje za I fazu:

 • Prijavni formular za učešće u obuci poslovnih simulacija (obrazac 1);
 • Kopija lične karte i potvrda da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • Izvod iz APRa (samo za postojeća privredna društva i preduzetnike);

Potrebna dokumentacija se dostavlja nakon prihvatanja prijave na obuke o čemu će kandidati biti obavešteni.

Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni za pravo učešća na obukama u II fazi Programa:

 1. studenti i nezaposlena lica – mladi kategorije starosti od 18 do 30 god.
 2. da su zainteresovani za učestvovanje u programu radne prakse za sledeća zanimanja: pravnik, ekonomista (računovodstvo i poslovne finansije, elektronsko poslovanje), ekonomski tehničar, inženjer (proizvodno mašinstvo, industrijski inženjering), bravar zavarivač, bravar preser, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje / tehničar za robotiku, industrijski mehaničar, operater / pogonski tehničar mašinske obrade; trgovac.
 3. da imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca;

Potrebna dokumentacija za konkurisanje za II fazu

 • Prijavni formular za učešće na obukama za unapređenje prenosivih veština (obrazac 2)
 • Kopija lične karte i potvrda da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili kopiju indeksa/djačke knjižice.
 • Dokaz o stručnoj spremi i sertifikati o neformalnom obrazovanju.
 • Radna biografija

Potrebna dokumentacija se dostavlja nakon prihvatanja prijave na obuke o čemu će kandidati biti obavešteni.

Dodatne informacije za fazu I:

 • Prijave na obuke se vrše isključivo online popunjavanjem prijavnog formulara.
 • Pravo prijave imaju pojedinci ili timovi od maksimalno 5 članova.
 • Komisija za ocenu poslovnih ideja i dodelu grantova će izvršti preselekciju kandidata i prvih 60 najbolje rangiranih kandidata će biti pozvano da pohađa treninge iz poslovnih simulacija. Obuke traju 5 radnih dana kroz 8 modula: 1 – Analiza poslovne ideje; 2 – Inovacija kao komparativna prednost; 3 – Razvoj poslovnog modela CANVAS; 4 – Testiranje poslovnog modela CANVAS; 5 – Potvrđivanje poslovnog modela CANVAS; 6 – Izrada poslovnog plana ; 7 – Predstavljanje posla – elevator pitch; 8 – Finansije za Start ap;
 • Nakon završenih obuka kandidati će prezentovati svoje ideje na javnoj prezentaciji pred Komisijom za ocenu poslovnih ideja i dodelu grantova. U zavisnosti od raspoloživih sredstava 3-5 najboljih ideja će biti nagrađeno bespovratnim sredstvima za započinjanje biznisa. Kandidati sa najboljim poslovnim idejama će u fazi realizacije imati obezbeđenu besplatnu mentorsku podršku i mogućnost apliciranja za korišćenje poslovnog prostora u BIZNIS INOVACIONOM CENTRU.
 • Komisija za ocenu poslovnih ideja i dodelu grantova donosi odluku o raspodeli sredstava.
 • Uslov za dodelu bespovratnih sredstava je završena obuka i registrovano preduzeće na teritoriji grada Kragujevca u Agenciji za privredne registre.
 • Dobitnici bespovratnih sredstava su u obavezi da registrovanu delatnost, za koju su im odobrena bespovratna sredstva, obavljaju najmanje godinu dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstsva.
 • Namena sredstava: Bespovratna sredstava se mogu koristiti za nabavku nove opreme, adaptaciju i/ili rekonstrukciju poslovnog prostora; nabavku materijala i sirovina.
 • Neće se finansirati: organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti.
 • Prava i obaveze korisnika granta i davaoca granta će biti detaljno pojašnjena u Ugovoru o dodeli bespovratnih sredstava.
 • Ukupna raspoloživa sredstva iznose 1.500.000,00 RSD dok će se visina grantova kretati u rasponu od 200-500.000 RSD po korisniku.
 • Jedan podnosilac zahteva može predati samo jednu prijavu.

Dodatne informacije za Fazu II:

 • Prijave na obuke se vrše isključivo online popunjavanjem prijavnog formulara.
 • Obuke traju 10 radnih dana i sastoje se iz sledećih modula: 1 – Poslovna komunikacija; 2 – Efektno liderstvo; 3 – Pisanje CV-a i motivacionog pisma; 4 – Poslovna etika; 5 – Upravljanje vremenom.
 • Maksimalni broj polaznika je 40.
 • Po završetku obuka polaznici se upućuju na tromesečni program radne prakse kod poslodavaca sa teritorije grada Kragujevca.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Rok za dostavu prijava za učešće u obukama poslovnih simulacija je 15. novembar 2018. godine.

Rok za dostavu prijava za učešće u obukama za unapređenje prenosivih veština je 31. oktobar 2018. godine.

Dodatna pitanja i pojašnjenja za fazu I možete uputiti na e-mail office@bickg.rs i za Fazu II na kzmkragujevac@gmail.com

Obuke u fazi I i II se sprovode u Biznis inovacionom centru d.o.o., na adresi Trg topolivaca 4, Kragujevac

Preuzmite Javni poziv u PDF formatu

Dodatne promotivne informacije na sledećim linkovima:

https://www.kragujevac.rs/Podrska_mladima_za_usavrsavanje_poslovnih_ideja_i_povecanje_zaposljivosti-43-1-12719

https://kzmkragujevac.rs/index.php/sr-rs/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D1%84/138-pove%C4%87anje-zapo%C5%A1ljivosti-mladih-kroz-model-poslovnih-simulacija-i-prenosivih-ve%C5%A1tina

https://ritamgrada.rs/kragujevac/vesti/projekat-povecanje-zaposljivosti-mladih-kroz-model-poslovnih-simulacija-i-prenosivih-vestina/

https://www.infokg.rs/info/mladi-pozvani-da-se-prijave-za-obuke-povecanje-zaposljivosti-kroz-model-posa7d7d01894c1773a769bc1d81.html

https://naslovi.net/2018-10-05/ikragujevac/kragujevac-projektom-vrednosti-preko-3-miliona-dinara-podrzava-mlade-pocetnike-u-biznisu/22348812

https://www.najstudent.com/vesti/inovativno-radno-iskustvo-za-studente-i-nezaposlene-kroz-poslovne-simulacije-50265