Dana 12. i 13. decembra 2016., u Biznis inovacionom centru je sprovedena obuku za 22 polaznika na temu „Razvoj i testiranje poslovnog modela“.

Dana 12. i 13. decembra 2016., u Biznis inovacionom centru je sprovedena obuku za 22 polaznika na temu „Razvoj i testiranje poslovnog modela“.