Kao pripremu za lokalno finalno takmičenje, za studente koji su izrazili zainteresovanost da učestvuju na takmičenju i prijavili timove, u maju 2017. je organizovana petodnevna obuka na temu izvori finansiranja i podrške za start up, razvoj poslovnog modela po CANVAS metodi

Kao pripremu za lokalno finalno takmičenje, za studente koji su izrazili zainteresovanost da učestvuju na takmičenju i prijavili timove, u maju 2017. je organizovana petodnevna obuka na temu izvori finansiranja i podrške za start up, razvoj poslovnog modela po CANVAS metodi

REDASP i Biznis inovacioni centar objavljuje javni poziv za start up inovativne biznis ideje u okviru sektora kreativnih industrija

REDASP i Biznis inovacioni centar objavljuje javni poziv za start up inovativne biznis ideje u okviru sektora kreativnih industrija

Biznis Inovacioni Centar održao je završnu konferenciju projekta “Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja”.

Biznis Inovacioni Centar održao je završnu konferenciju projekta “Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja”.

Biznis inovacioni centar, u saradnji sa foto studijom „Bojan Vesković“, organizovao je besplatnu „Školu fotografije za početnike“

Biznis inovacioni centar, u saradnji sa foto studijom „Bojan Vesković“, organizovao je besplatnu „Školu fotografije za početnike“

Radionica za web dizajn i marketinga je realizovana kroz dva modula na kojima su polaznici stekli osnovna znanja iz web dizajna.

Radionica za web dizajn i marketinga je realizovana kroz dva modula na kojima su polaznici stekli osnovna znanja iz web dizajna.

Studenti kragujevačkog Univerziteta su se upoznali sa konceptom inovacija, inovacionim ciklusom, modeliranjem inovacija i finansijskim alatima za inovacije.

Studenti kragujevačkog Univerziteta su se upoznali sa konceptom inovacija, inovacionim ciklusom, modeliranjem inovacija i finansijskim alatima za inovacije.

Održan je info sastanak sa prvom grupom polaznika radionica za fotografiju na kojem su upoznati sa sadržajem radionice „Škole fotografije za početnike“.

Održan je info sastanak sa prvom grupom polaznika radionica za fotografiju na kojem su upoznati sa sadržajem radionice „Škole fotografije za početnike“.

Radionica sa temom „Uticaj standarda na interoperabilnost između novih i postojećih proizvoda, servisa i mreža“.

Radionica sa temom „Uticaj standarda na interoperabilnost između novih i postojećih proizvoda, servisa i mreža“.

Prezentacija završnih studentskih projekata nastalih u okviru kreativnih radionica sa akcentom na (re)dizajnu arhitektonskih i grafičkih rešenja.

Prezentacija završnih studentskih projekata nastalih u okviru kreativnih radionica sa akcentom na (re)dizajnu arhitektonskih i grafičkih rešenja.

U prostorijama BICa, održana je radionica za studente FILUMa koji su nastavili sa radom na konkretnom zadatku iz prakse tj. za potrebe investitora.

U prostorijama BICa, održana je radionica za studente FILUMa koji su nastavili sa radom na konkretnom zadatku iz prakse tj. za potrebe investitora.