Dana 15. juna 2017. godine u Biznis inovacioni centar d.o.o. Kragujevac, kao vodeći partner, na nacionalnom projektu “Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja” održao je konferenciju povodom završetka projekta u svojim prostorijama.

Projekat je sufinansiran iz sredstava Razvojne agencije Srbije (RAS) u okviru Programa podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi za 2016. god. a realizovan od septembra 2016. god. u konzorcijumu sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Fakultetom inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Filološko umetničkim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu.

Cilj projekta je bio povećanje kapaciteta poslovnog inkubatora i unapređenje usluga za eksperimentisanje i inovacije studenata kroz pristup adekvatnom miksu poslovnih veština, softveru, opremi i izvorima finansiranja. Projekat, kao specifični cilj, takođe je postavio umrežavanje i razvoj partnerstva između javnog, privatnog i nevladinog sektora, kao i pružanje usluga podrške inovativnim MSPP, čime su se stvorili uslovi za integrisanje kreativnih industrija u razvojne strategije i unapređenja kapaciteta teritorije Šumadije i Pomoravlja.

Na završnoj konferenciji o značaju kreativnih industrija za razvoj Šumadije i Pomoravlja govorili su Marko Vujnović, direktor BICa, u ime grada Minja Obradović, član Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima, Marijana Božić, predstavnica Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, prof. dr Jelena Atanasijević, profesor FILUM-a i prof. dr Miladin Stefanović, profesor Fakulteta inženjerskih nauka i Jelena Kostić, predstavnik Klastera Kreativnih Industrija Centralne Srbije.

Vojislav Veljković, pom. direktora za upravljanje projektima BIC predstavio je Rezultate projekta, dodeljene su potvrde i individualna priznanja za studente FILUM-a za inovativna rešenja uređenja prostora BIC-a i upriličen je obilazak formiranog „CREATIVE HUB“-a.