O NAMA

MISIJA
Biznis Inovacioni Centar, preduzetnicima sa teritorije grada Kragujevca, koji imaju inovativni proizvod ili uslugu pruža jedinstveno radno okruženje koje će povećati šanse njihovog preduzeća da uspe na tržištu.

BIC nudi jedinstvene mogućnosti za inovativne poslovne poduhvate u kombinaciji sa niskim cenama, opremljnim biznis jedinicama; internet i telefonskim vezama visokog kvaliteta; stratešku podršku od strane Uprave BIC-a i kroz “Know-How mrežu” profesionalnih pružaoca usluga, iskusnih biznis savetnika, akademske mreže; pristup izvorima finansiranja, marketing i PR podrška; menadžment koji će brzo odgovarati na Vaše zahteve; i kulturu kvaliteta i kooperativnosti. Kroz ovakav paket usluga, BIC podržava preduzetničke ideje od rane faze razvoja posla pa do trenutka samostalnog nastupa na tržištu.

ISTORIJA
BIC je osnovan u aprilu 2008 godine a zvanično počeo sa radom januara 2009. god, kao društvo sa ograničenom odgovornošću čiji su osnivači Grad Kragujevac, Regionalna privredna komora Kragujevac, Regionalna Agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Asocijacija privatnih preduzetnika ’’Šumadija’’, Opšte udruženje preduzetnika ’’Sloga’’, u cilju pomoći mladim Start-Up preduzećima od strane lokalne zajednice. Projekat je finansiran od strane lokalne zajednice, nacionalnog investicionog plana i donatorskih sredstava.

PREGLED
BIC svojevrstan ekonomski razvojni alat koji je osmišljen da pomogne inovativnim mladim preduzetnicima da ubrzaju realizaciju svoje poslovne ideje i povećaju njihovu šansu za rast i uspeh. Svrha BIC-a je da stvori uspešne firme koje će da napuste program inkubacije sa pozitvnim finansijskim poslovanjem i da posluju samostalno na tržištiu, obično u roku od dve do tri godine, da stvara nova radna mesta, komercijalizacije nove inovativne tehnologije i jača lokalnu i nacionalnu ekonomiju.

BIC se razlikuje od klasičnog komercijalnog i uslužnog prostora zbog toga što zahteva od svojih stanara da „diplomiraju“ u roku od tri godine.

Akcenat na „diplomiranje“ je ojačan politikom implementacije postepenog povećanja rente i usluga sa rastom preduzeća da bi se podstakli stanari da istraže mogućnosti alternativnog prostora za njihovo poslovanje koji će biti komercijalan.

BIC pospešuje kompanije da što pre stanu na svoje noge i da napuste BIC i to kada:

  1. uspostave menadžment tim,
  2. prođu kroz drugi ciklus finansiranja;
  3. imaju proizvod ili uslugu koji stvara prihod. Ovo otvara mesto u BIC-u za nova preduzeća i otpočinjanju novog razvojnog ciklus.