Mladi koji su učestvovali u projektu „Možeš i ti postati mladi preduzetnik/ca grada Kragujevca“, nakon obuka i prezentovanja svojih poslovnih ideja, njih sedmoro dobilo je grantove za započinjanje sopstvenog posla i registraciju firmi. Projekat „Možeš i ti postati mladi preduzetnik/ca grada Kragujevca“ sprovodio je Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade, a finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta, a na osnovu Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou. Podršku realizaciji projekta pružili su Univerzitet u Kragujevcu i Biznis inovacioni centar.

Reč je o projektu koji je za cilj imao povećanje zapošljivosti mladih kao i razvoj sistema podrške u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, ali i kroz razvoj ličnih veština i kompetencija. Glavni rezultat ovog projekta jeste dodela grantova za započinjanje sopstvenog posla.

Smatramo da smo postigli svrhu ovog projekta za koji smo od Ministrastva omladine i sporta dobili sredstva, istakao je pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom, Stefan Jovanović i poželo mladima, sada već predstavnicima privatnog sektora, da budu vredni i marljivi, jer bez rada nema ni uspeha. On je zamolio grantiste da svoju priču nastave, da neguju inovativnost i rad, kako bi mlade inspirisali i poručili im da svojim radom mogu mnogo da urade za sebe a mladim ljudima koji nisu dobili grantove, a koji imaju ideja, inovativni su i vredni, da ostanu čvrsto pri svom stavu i nastave s preduzetničkim načinom razmišljanja kako bi u budućnosti osnovali svoje firme, a Grad će nastaviti da radi na sličnim projektima usmerenim ka unapređenju zapošljivosti mladih ljudi u Kragujevcu.

Ovo je samo jedna inicijativa koju će Univerzitet u Kragujevcu i dalje podržavati a vezano za razvoj preduzetništva, za razvoj mladih kadrova a pre svega za njihovo osposobljavanje da se sami otisnu u to polje privrede i da nastave sami da rade, rekao je rektor Univerziteta, prof.dr Nenad Filipović.  Dodao je i da uloga Univerziteta je da podrži inovativne ideje mladih i ovaj projekat je samo jedan od mnogih vidova podrške koju Univerzitet u Kragujevcu pruža i omogućava mladima i da Univerzitet svojim resursima, infrastrukturom i obukama pomoći će svim mladim preduzetnicima da se što pre osamostale i da u tom smislu nastave da grade svoje karijere.

Biznis inovacioni centar učestvovao je od prvog dana apliciranja pa sve do obuka kroz koje je prošlo 27 prijavljenih od kojih je 15 timova uspešno završilo obuke a 7 njih nakon prezentovanja poslovnih ideja dobilo grantove. Zahvaljujući ovom projektu mladi su stekli znanja i veštine za vođenje sopstvenog posla a Biznis inovacioni centar je kuća svih mladih i tu smo za svaku podršku, istakao je direktor BIC-a, Momčilo Sretenović.

Nakon što su mladi preduzetnici su predstavili svoje firme, uručeni su sertifikati svim polaznicima obuka.

Mladi, prepuni ideja, često nemaju pristup izvorima finansiranja za implementaciju svojih preduzetničkih ideja i započinjanje sopstvenog posla, a pored toga nedostaje i podrška i ohrabrenje. Upravo ovim projektom uspeli smo da ohrabrimo mlade da preuzmu inicijativu i pokrenu sopstveni posao a sa rezultatom na koji smo svi ponosni.

Vest preuzeta sa sajta: www.kzmkragujevac.rs

Foto: Laki Lazarević

 

Mladi koji su učestvovali u projektu „Možeš i ti postati mladi preduzetnik/ca grada Kragujevca“, nakon obuka i prezentovanja svojih poslovnih ideja, njih sedmoro dobilo je grantove za započinjanje sopstvenog posla i registraciju firmi. Projekat „Možeš i ti postati mladi preduzetnik/ca grada Kragujevca“ sprovodio je Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade, a finansiran od strane Ministarstva omladine […]

U organizaciji Grada Kragujevca i Biznis inovacionog centra, a uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija UNDP i ambasade Izraela, set predavanja je održao Michael Mizrahi. Mizrahi je direktor AtoBe startap akceleratora na Fakultetu inženjerskih nauka u Jeruslimu (Azrieli College of Engineering) i šef Odseka za istraživanje, inovacije i preduzetništvo, inače dobitnik je nagrade Preduzetnik godine u Izraelu. Tokom svoje stručne posete Kragujevcu održao je niz predavanja u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, na Prirodno matematičkom fakultetu i Fakultetu inženjerskih nauka a razgovarao je i sa predstavnicima IT kompanija. Njegova poseta deo je programa Dana Izraela u Kragujevcu.

Studentima i mladim preduzetnicima Mizrahi je predstavio praktične ideje koje su uspešno implementirane u Jerusalimu a govorio je i o kreiranju i počecima starapa u Izraelu, preduzetništvu i inovativnim rešenjima softverskih problema, predstavljanju i pozicioniranju postojećih IT rešenja na globalnom, svetskom tržištu.

Govoreći o načinu funkcionisanja starapova u Izraelu, Mizrahi je u izjavi istakao da je u osnovi svega obezbeđivanje startap akceleratora u okviru fakulteta kao platforme za dalji rad uz korišćenje savremene opreme. Mladi inovatori, budući preduzetnici posredstvom takvih organizacija dobijaju podršku u vidu saveta, mentorstva, obuke, korišćenja opreme a susreću se i sa potencijalnim investitorima.

U organizaciji Grada Kragujevca i Biznis inovacionog centra, a uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija UNDP i ambasade Izraela, set predavanja je održao Michael Mizrahi. Mizrahi je direktor AtoBe startap akceleratora na Fakultetu inženjerskih nauka u Jeruslimu (Azrieli College of Engineering) i šef Odseka za istraživanje, inovacije i preduzetništvo, inače dobitnik je nagrade Preduzetnik […]

Naziv projekta: „Improvement of partnership with enterprises by enhencement of a regional quality management potentials in wbc“.
Trajanje projekta: 2013 – 2016
Type: Joint Project – Higher Education and Society
Tempus grant: 621,117.01 EURO

Partneri na projektu:

EU akademski partneri: Cracow University of Economics, Poland; Universidade do Minho, Portugal; University of Girona Escola Politecnica Superior Spain; University of Agriculture Nitra, Slovakia.
WBC partneri: University of Montenegro; University of Kragujevac; University of Belgrade; Technical College of Professional Studies; University of Zenica; University of East Sarajevo.
Ne-akademski partneri na projektu su: Evropska organizacija za kvalitet (The European Organization for Quality), Paulo & Beatriz “ Consultores Associados, Lda: Biznis inovacioni centar doo Kragujevac, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju RS.

Opšti cilj projekta:

 1. Poboljšanje regonalnog kvaliteta u cilju povećanja konkurentnosti regionalne privrede i poboljšanja kvaliteta života.

Posebni ciljevi projekta su:

 1. Razvoj trening programa i konsultantskih usluga iz oblasti unapređenja kvaliteta za preduzeća WBC (kroz treninge i usluge za preduzetnike iz oblasti kvaliteta proizvoda i usluga, osiguranje kvaliteta, CE oznaka, ISO standardi i sistem upravljanja kvalitetom);
 2. Povećanje konkurentnosti WBC preduzeća kroz povećanje kvaliteta;
 3. Poboljšanje regionalne saradnje i saradnje među preduzećima;
 4. Unapređenje kurseva na Univerzitetu iz oblasti kvaliteta na osnovu povratnih informacija iz privrede;

Rezultati projekta:

 1. Poboljšan nivo kvaliteta poslovanja i konkurentnosti preduzeća u državama zapadnog Balkana (WBC), odabirom i usvajanjem najbolje EU prakse u saradnji univerzitet – privreda i pružanjem treninga, smernica i podrške zaposlenima u preduzećima.
 2. Kontinuirano poboljšanje produktivnosti i procesa kvaliteta zasnovanog na uskoj saradnji između univerzitet i privrede.

Više informacija: www.eqiwbc.ac.me

EQIWBC – Improvement of partnership with enterprises by enhencement of a regional quality management potentials in wbc.

Naziv projekta: Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation.
Acronim: WBC-Inno
Trajanje projekta: 2012 – 2015
Type: Higher Education and Society
Tempus grant: 766,094.32 EURO

Partneri na projektu:

EU akademski partneri: University of Brighton, Brighton, United Kingdom; Graz University of Technology, Graz, Austrial; Centre for Social Innovation, Wien, Austria; University of Alicante, Alicante, Spain; Hamburg University of Technology, Hamburg, Germany.
WBC partneri: University of Kragujevac Serbia; University of Novi Sad, Serbia University of Montenegro, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina University of Zenica, Bosnia and Herzegovina,
Ne-akademski partneri: Intranea Solutions, SME, Serbia, Business Innovation Centre, Kragujevac, Serbia, Business Incubator Novi Sad, Serbia, Business Incubator of Technical Faculties, Belgrade, Serbia ,Innovation Centre Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Business Service Center of Government of Zenica-Doboj Canton, Bosnia and Herzegovina.

Opšti cilj projekta:

 1. Doprinos modernizaciji univerziteta u zapadnom Balkanu kroz jačanje menadžment struktura i usluga za saradnju sa poslovnim svetom u oblasti transfera znanja, istraživanja i inovacija sa ciljem da se stvore jaki preduzetnički univeziteti i inovativne regije.

Posebni ciljevi projekta su:

 1. Osnivanje regionalne univezitetske inovativne platforme na 5 univerziteta zemalja zapadnog balkana za integraciju i usmeravanje inovativnog potencijala za negovanje tehnološkog transfera i komercijalizacije .
 2. Jačanje postojećih i uspostavljanje novih univerzitetskih struktura i usluga u polju transfera znanja, istraživanja i inovativnosti.
 3. Podrška razvoju univerzitetski zasnovanih biznis inkubatora i naučno tehnoloških parkova u WBC regiji kroz modernizaciju univerzitetskih resursa i partnerstva sa poslovnim svetom.
 4. Razvoj metodologija za inovativni menadžment i umrežavanje različitih cross funkcionalnih aktera sa univerziteta i biznisa zasnovana na softverskoj platformi za kolaboraciju.
 5. Podrška kreativnosti mladih ljudi i uključivanju javnih i privatnih aktera u svim procesima modernizacije zasnovanih na Triple Helixy modelu saradnje.

Rezultati projekta:

 1. Dizajn i razvoj regionalne univerzitetske inovativne platforme.
 2. Osnaživanje postojećih univerziteskih struktura i uspostavljanje 5 kancelarija za podršku biznisu u skladu sa definisanim prioritetima univerziteske inovativne platforme.
 3. Podrška razvoju biznis inkubatora i tehnoloških parkova kojima upravljaju univerziteti.
 4. Razvoj metodologija i savremene softverske platforme / alata za inovativni menadžment i umrežavanje.
 5. Kvalitet kontrole i monitoring.
 6. Mehanizmi za podizanje svesti, uključivanje studentskih organizacija u univerzitesku inovativnu platformu i poboljšanje saradnje u Triple helix modelu.

Više informacija: www.wbc-inno.kg.ac.rs

Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation.