VIRTUELNA KANCELARIJA

Biznis inovacioni centar pruža mogućnost formiranja virtuelne kancelarije za svoje klijente. U zavisnosti od paketa usluga koji formiramo za vas, među uslugama se mogu naći:

– Adresa u centru Kragujevca;
– Primanje i prosleđivanje telefonskih poziva (Fax, SMS, VOIP, e­mail);
– PostBox prijem i prosleđivanje pošte;
– Korišćenje sale za konferencije i prezentacije i audio­video opreme;
– Mogućnost organizacije keteringa;
– Kafe kuhinja;
– Obezbeđen parking;
– Bezbednosna i tehnička podrška.

Biznis inovacioni centar Kragujevac, objavljuje stalno otvoreni konkurs za prijem novih članova inkubatora.

Biznis inovacioni centar pruža Media Centar usluge za sva zainteresovana pravna lica.

Naš IT trening centar je opremljen sa 9 radnih stanica kao i računarom za predavača.

Biznis inovacioni centar pruža mogućnost formiranja virtuelne kancelarije.

Kreativni hub korisnicima pruža na korišćenje čitav spektar modernih tehnologija