IT CENTAR

Biznis inovacioni centar pruža usluge, IT trening centra. Naš IT trening centar je opremljen sa 9 radnih stanica kao i računarom za predavača. Svi računari su međusobno umreženi i imaju pristup internetu. Učionica je klimatizova, dok su od periferne opreme obezbeđeni: štampač, skener, web kamere, IP kamera, projektor, interaktivna tabla – SMART Board.

Biznis inovacioni centar Kragujevac, objavljuje stalno otvoreni konkurs za prijem novih članova inkubatora.

Biznis inovacioni centar pruža Media Centar usluge za sva zainteresovana pravna lica.

Naš IT trening centar je opremljen sa 9 radnih stanica kao i računarom za predavača.

Biznis inovacioni centar pruža mogućnost formiranja virtuelne kancelarije.

Kreativni hub korisnicima pruža na korišćenje čitav spektar modernih tehnologija