Godišnji program poslovanja BIC-a za 2024

Podaci o broju zaposlenih i radno angžovanih lica 2023

Program o izmeni Godišnjeg programa poslovanja za 2023

Tromesečni izveštaj o realizaciji- BIC – III kvartal 2023

Resenje o određivanju lica za zastitu podataka o licnosti

Tromesečni izveštaj o realizaciji-BIC-II kvartal 2023

Tromesecni izveštaj o realizaciji – BIC – I kvartal 2023

Godišnji program poslovanja BIC-a za 2023

Program o izmeni Godišnjeg programa poslovanja za 2022-BIC

Tromesečni izveštaj o realizaciji-BIC-IV kvartal 2022

Tromesečni izveštaj o realizaciji-BIC-III kvartal 2022

Tromesečni izveštaj o realizaciji-BIC-II kvartal 2022

Tromesečni izveštaj o realizaciji-BIC-I kvartal 2022-

Tromesečni izveštaj o realizaciji IV kvartal 2021

Godišnji programa poslovanja BIC-a za 2022

Tromesečni izveštaj o realizaciji III kvartal 2021

Tromesečni izveštaj o realizaciji II kvartal 2021

Tromesečni izveštaj o realizaciji  I kvartal 2021

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

Izveštaj o radu za 2020

Godišnji program poslovanja BIC-a za  2021