CREATIVE HUB

Kreativni hub je novootvorena modularna prostorija u okviru Biznis inovacionog centra, koja korisnicima pruža na korišćenje čitav spektar modernih tehnologija. U okviru kreativnog hub-a, nalaze se 3D skener i printer, foto laboratorija sa velikim mogućnostima, arduino uno razvojna platforma i još dosta kreativnih alata. Kreativni hub je plod saradnje Biznis inovacionog centra i RAS (Razvojna agencija Srbije).

Za više informacija o kreativnom hub-u, kontaktirajte nas.

Biznis inovacioni centar Kragujevac, objavljuje stalno otvoreni konkurs za prijem novih članova inkubatora.

Biznis inovacioni centar pruža Media Centar usluge za sva zainteresovana pravna lica.

Naš IT trening centar je opremljen sa 9 radnih stanica kao i računarom za predavača.

Biznis inovacioni centar pruža mogućnost formiranja virtuelne kancelarije.

Kreativni hub korisnicima pruža na korišćenje čitav spektar modernih tehnologija