INKUBACIJA STANARA

Biznis inovacioni centar pruža usluge podrške razvoju malih i srednjih preduzeća kroz programe inkubacije stanara, za pravna lica ne starija od 3 godine. U tom smislu, Biznis inovacioni centar Kragujevac, objavljuje stalno otvoreni konkurs za prijem novih članova inkubatora, oglasom sa sledećom sadržinom:

Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, Centar za podršku inovacijama u sektoru malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kragujevca oglašava,

KONKURS
za prijem stanara, korisnika poslovnog prostora Centra.

Biznis jedinice su površine od 18 do 40 m² i daju se u zakup po povlašćenoj ceni u odnosu na ekonomsku cenu definisanu odlukom Gradske Skupštine. Maksimalno vreme boravka je tri godine.

Stanarima Biznis inovacionog centra su na raspolaganju sledeći resursi preduzeća:

– High Speed Internet Access, 100/50 Mb/s, optička veza;
– Do 5 telefonskih priključaka;
– Prezentacioni i konferencijski prostor i odgovarajuća oprema;
– Interni parking i kuhinja;
– Podrška u osnivanju i registraciji novih inovativnih preduzeća;
– Usluge u domenu promocije, medijskog nastupa, konsaltinga i edukacije.

Sva zainteresovana pravna ili fizička lica mogu da preuzmu aplikacione formulare u Biznis inovacionom centru d.o.o., Trg Topolivaca 4, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 časova, ili sa našeg sajta www.bickg.rs.

Na konkursu mogu učestvovati:

– Pravna lica i preduzetnici sa teritorije grada Kragujevca, koja posluju kraće od dve godine ili su u fazi registracije i čija delatnost ima elemenata inovacije;
– Pravna lica i preduzetnici koji posluju duže od dve godine. Ova preduzeća nemaju povlastice u delu zakupa prostora;
– Poslovne jedinice već postojećeg preduzeća čije je sedište van Republike Srbije.

Obavezna dokumentacija:

– Popunjen aplikacioni formular;
– Izvod o registraciji ili izjava o pokretanju postupka registracije;
– Urađen biznis plan.

Biznis inovacioni centar Kragujevac, objavljuje stalno otvoreni konkurs za prijem novih članova inkubatora.

Biznis inovacioni centar pruža Media Centar usluge za sva zainteresovana pravna lica.

Naš IT trening centar je opremljen sa 9 radnih stanica kao i računarom za predavača.

Biznis inovacioni centar pruža mogućnost formiranja virtuelne kancelarije.

Kreativni hub korisnicima pruža na korišćenje čitav spektar modernih tehnologija