Rok za prijave: 07.06.2020.

Planirani početak obuka: 22.06.2020.

Detaljan tekst Javnog poziva mozete pogledati na linku.

Javni poziv obuke QMS

Izjava o prihvatanju uslova

Aplikacioni formular obuke QMS

On line prijavu možete popuniti na linku.
https://docs.google.com/forms/d/1AuQ_9V1SGfCP9-HZbYM8Jee3AR1NTVjr1wp4PG0R9bQ/edit

 

U okviru projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ u Centralnoj Srbiji, koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO a koji sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS raspisuje javni poziv za mala i srednja preduzeća zainteresovana za učešće u programu podrške. Jedan od ciljeva projekta je da se malim i srednjim preduzećima iz Centralne Srbije pomogne da unaprede svoje poslovanje kroz obuku, pripremu i uvođenje sistema menadžementa kvalitetom čime će se doprineti njihovoj konkurentnosti i održivosti.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz Centralne Srbije, koja imaju potrebu za sticanjem dodatnih znanja iz upravljanja kvalitetom, pripremom i uvođenjem odgovarajućeg ISO standarda.

ŠTA PROJEKAT NUDI?

 • Šestodnevna obuka iz QMS – Obuka ima za cilj poboljšanje procesa, usluga i proizvoda MMSP i usklađivanje poslovanja sa odabranim ISO standardom. Obuke su namenjene profesionalcima iz biznisa i industrije u oblasti kvaliteta, kontrole kvaliteta i upravljanja kvalitetom.
 • Priprema za ISO sertifikaciju – Za pet kompanija po utvrđenim kriterijumima projekat će obezbediti ekspertsku pomoć za pripremu za uvođenje sistema kvaliteta ISO 9001 ili drugog relevantnog standarda.
 • Uvođenje standarda – Za pet kompanija koje su prošle pripremu za ISO sertifikaciju projekat će pokriti do 70% cene uvođenja standarda ISO 9001 ili drugog relevantnog standarda ili resertifikacije u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava. 30% obezbeđuje MMSP koja je učestvovala u pripremi za ISO sertifikaciju.

Rok za prijave: 07.06.2020.Planirani početak obuka: 22.06.2020.Detaljan tekst Javnog poziva mozete pogledati na linku.Javni poziv obuke QMSIzjava o prihvatanju uslovaAplikacioni formular obuke QMSOn line prijavu možete popuniti na linku. https://docs.google.com/forms/d/1AuQ_9V1SGfCP9-HZbYM8Jee3AR1NTVjr1wp4PG0R9bQ/edit U okviru projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ u Centralnoj Srbiji, koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa […]

Nosilac projekta: Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS
Projekat finansira: EU kroz program EUPro
Na osnovu prispelih prijava kompanija na Javni poziv objavljen na sajtovima i društvenim mrežama implementatora Projekta, koji je trajao od 25.12.2019 godine do 25.02.2020. godine, Komisije za selekciju na sastanku održanom 3.03.2020. godine donela je odluku o izboru sledećih kompanija koje će učestvovati u programu podrške u okviru implementacije Projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“

1. Ballary SZPR, Topola;
2. Dotika d.o.o., Gornji Milanovac;
3. Letion d.o.o., Kragujevac;
4. Manor underwear SZPR, Požerevac;
5. Medeni Vrcko PR, Kostolac;
6. Plus Pharmaceuticals d.o.o., Kragujevac;
7. Sandini PR, Lapovo;
8. Sanum per fructus d.o.o., Kragujevac;
9. Ana Gligorijević PR – Srberry, Kosjerić;
10. Stomatološka ordinacija Ćirić; Kragujevac

Odluka Komisije za selekciju donosi u skladu sa projektnim planom Projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ i javnim objavljivanjem postaje važeća i konačna. Na javni konkurs ukupno se prijavilo 19 ompanija sa teritorije Centralne Srbije. U prvom krugu selekcije, na bazi prispelih aplikacija selektovano je 10 kompanija sa kojima je, u drugom krugu selekcije obavljen intervju.

Nosilac projekta: Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS Projekat finansira: EU kroz program EUPro Na osnovu prispelih prijava kompanija na Javni poziv objavljen na sajtovima i društvenim mrežama implementatora Projekta, koji je trajao od 25.12.2019 godine do 25.02.2020. godine, Komisije za selekciju na sastanku održanom 3.03.2020. godine donela je […]

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE

U okviru projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ u Centralnoj Srbiji, koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO a koji sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS raspisuje javni poziv za mala i srednja preduzeća zainteresovana za učešće u programu podrške. Cilj projekta je da malim i srednjim preduzećima iz Centralne Srbije pomogne da unaprede svoje proizvode/usluge kako bi bolje odgovorili na potražnju i plasiraju ih na odgovarajuće tržište.

Cilj programa podrške je da doprinese razvoju održivosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz usluge koje unapređuju procese i kvalitet proizvoda/usluga. Program će obezbediti ciljane usluge, u skladu sa potrebama svake kompanije/korisnike programa koje će rezultirati unapređenjima proizvoda/usluga, dizajna, brendinga, procesa proizvodnje/pružanja usluga i drugim oblastima koje su značajne za održivost i konkurentnost kompanije.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz Centralne Srbije, bez obzira u kojoj oblasti posluju, koja su već prisutna na domaćem i/ili inostranom tržištu.

ŠTA PROJEKAT NUDI?

Svim izabranim kompanijama, projekat će obezbediti ekspertsku pomoć i podršku u sledećim ključne oblastima, u skladu sa potrebama pojedinačne kompanije:

 • Marketing i brendiranje,
 • Unapređenje procesa proizvodnje/pružanja usluga,
 • Upravljanje prodajom,
 • Upravljanje inovacijama u cilju razvoja i rasta biznisa,
 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Dodata vrednost i lanci vrednosti,
 • Pravne usluge,
 • Druge usluge u skladu sa potrebama kompanije.

KOJI SU KRITERIJUMI ZA IZBOR?

Prednost pri izboru imaće preduzeća koja ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • Trenutni stepen razvoja biznisa i rezultati,
 • Potencijal za rast i razvoj,
 • Potencijal za izvoz i pristup novim tržištima,
 • Učešće dodate vrednosti u proizvodu/usluzi.

Sve informacije o konkursu i dokumentaciju za prijavljivanje možete pronaći na sajtu BIPS-a www.bips.rs i BIC-a www.bickg.rs. Rok za prijavu je 25.2.2020.

Kontakt za sve dodatne informacije i prijavljivanje: Vladimir Dobi, Business Innovation Programs, vd@bips.no

* * *

Prijavni obrazac možete preuzeti klikom na link ispod:

Aplikacioni formular

“Ovaj projekat finansira Evropska unija preko programa EUPRO. Biznis inovacioni centar d.o.o. je isključivo odgovoran za sadržaj i proces sprovođenja Javnog poziva i on ne predstavlja neophodno stavove Evropske unije“

JAVNI POZIVZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKEU okviru projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ u Centralnoj Srbiji, koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO a koji sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS raspisuje javni poziv za mala i srednja preduzeća […]

Ugovore o dodeli bespovratnih sredstava, u okviru projekta “Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština”, danas je potpisalo petoro mladih Kragujevčana, na svečanosti koja je priređena u zgradi Gradske uprave. Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovali su Stefan Nikezić, pomoćnik gradonačelnika za unapređenje položaja mladih i Marko Vujnović, direktor Biznis inovacionog centra, koji su govorili o značaju ovog projekta.

Za realizaciju projekta, čiji je cilj pružanje mogućnosti mladim ljudima da se zaposle i započnu sopstveni biznis, grad Kragujevac je dobio najviše sredstava od Ministarstva omladine i sporta u odnosu na druge gradove koji su aplicirali, podsetio je Stefan Nikezić, pomoćnik gradonačelnika za unapređenje položaja mladih. Projekat je veoma kvalitetan i bazira se na tome da pomogne mladim ljudima da što pre dođu do posla.

Kako bi na najbolji način mogli da ostvare svoju poslovnu ideju i samostalno nastupe na tržištu, mladi grantisti imali su priliku da nova znanja i veštine steknu kroz tronedeljnu obuku, koja je organizovana u prostorijama Biznis inovacionog centra Kragujevac.

Unapredili smo sistem obuka i poslovnih simulacija i prenosivih veština. Uvrstili smo u naš rad i profesionalce, stručne konsultante i ostvarene preduzetnike. Rezultati takvog rada su ovi mladi ljudi koji su stekli poslovne veštine i započeli sospstveni biznis, rekao je Marko Vujinović, direktor Biznis inovacionog centra.

Ugovore o dodeli bespovratnih sredstava u vrednosti od 1, 5 miliona dinara potpisali su Dušan Tašović, Milica Jovanović, Ivan Milunović, Aleksandar Sekulić i Đorđe Tršić, dok je sedmoro mladih ljudi započelo praksu kod društveno odgovornih kompanija u okviru modula prenosivih veština.

Ugovore o dodeli bespovratnih sredstava, u okviru projekta “Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština”, danas je potpisalo petoro mladih Kragujevčana, na svečanosti koja je priređena u zgradi Gradske uprave. Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovali su Stefan Nikezić, pomoćnik gradonačelnika za unapređenje položaja mladih i Marko Vujnović, direktor Biznis inovacionog centra, koji su […]

Na osnovu Javnog poziva od 5. oktobra. 2018, za učešće u obukama poslovnih simulacija za započinjanje biznisa / unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladima (starosti 18 do 30 godina) u okviru projekta „Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“, finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i zapisnika Komisije za pripremu obrazaca prijave za obuke, ocenu poslovnih ideja i dodelu grantova broj 01-184/2018 od 24. decembra 2018. o dodeli bespovratnih sredstava za 5 najboljih poslovnih ideja, doneta je

ODLUKA

o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Javnog pozivu za učešće u obukama poslovnih simulacija za započinjanje biznisa / unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladima ( starosti 18 do 30 godina)
Dodeljuju se bespovratna podsticajna sredstva za otpočinjanje ili unapređenje poslovanja po Javnom pozivu za učešće u obukama poslovnih simulacija za započinjanje biznisa / unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladima ( starosti 18 do 30 godina), i to sledećim učesnicima Javnog poziva:

1. Ivanu Milunoviću, voćarska proizvodnja
2. Aleksandru Sekuliću, Black current
3. Dušanu Tašoviću, proizvodnja ljutih papričica
4. Milici Jovanović, MIA Consulting
5. Đorđe Tršić, Photobooth

Međusobna prava i obaveze podnosioca prijave iz tačke I ove Odluke kao korisnika podsticajnih sredstava i Biznis inovacionog centra kao davaoca podsticajnih sredstava, regulisaće se ugovorom.
O izvršenju ove Odluke staraće se Biznis inovacioni centar i Grad Kragujevac, uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu Javnog poziva od 5. oktobra. 2018, za učešće u obukama poslovnih simulacija za započinjanje biznisa / unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladima (starosti 18 do 30 godina) u okviru projekta „Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“, finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i zapisnika Komisije […]