Biznis inovacioni centar Kragujevac (u daljem tekstu BIC Kragujevac) raspisuje

JAVNI POZIV

za korišćenje usluga kroz Program podrške Biznis inovacionog centra Kragujevac i povezivanje u poslovni i startap ekosistem Republike Srbije.

Ciljevi Javnog poziva su podizanje nivoa znanja o razvoju poslovanja i komercijalizaciji inovativnih ideja u Kragujevcu/Šumadijskom okrugu, započinjanje i razvoj sopstvenog biznisa baziranog na inovativnim idejama, stvaranje i razvoj novih inovativnih proizvoda, usluga i procesa sa potencijalom za rast i zapošljavanje, kao i stvaranje većeg broja startap[1] kompanija.

Javni poziv je namenjen pojedincima i timovima koji žele da razvijaju inovacije[2], kao i startap kompanijama u početnoj fazi razvoja.

Program po ovom Javnom pozivu obuhvata dve faze i to:

 1. Prvu fazu koja obuhvata stručne obuke za sticanje osnovnih znanja i veština u razvoju inovativne ideje do preduzetničkog poduhvata (od razvoja tima, proizvoda po meri korisnika, razvoja poslovnog modela, do otkrivanja globalnog tržišta za inovativni proizvod);

2. U zavisnosti od zrelosti ideje, potencijala za rast i razvoj, iskazane proaktivnosti i posvećenosti, polaznik Programa će ući u drugu fazu u kojoj će dobiti:

 • Mentorsku podršku – Polaznici Programa koji redovno budu učestvovali na obukama, pokažu proaktivnost i posvećenost u razvoju ideje kroz prvu fazu Programa, imaće priliku da na daljem unapređenju inovativne ideje rade uz mentorsku pomoć prilagođenu njihovim potrebama.
 • Polaznici programa imaju na raspolaganju radni prostor sa internetom i usluge centra sa pratećim sadržajima tokom trajanja Programa.

Poslovni prostor – po završetku obuke, polaznici koji imaju registrovanu startup kompaniju ili planiraju da je otvore, imaju mogućnost korišćenja radnog prostora sa internetom i usluge centra sa pratećim sadržajima po povlašćenim uslovima.

Obuke će biti organizovane u 6 modula u periodu od septembra 2024 do januara 2025 u prostoru BIC Kragujevac gde su obezbeđeni svi uslovi za rad.

Ako ste zainteresovani za svet startapa, proaktivni ste i motivisani, zainteresovani da upoznate nove ljude i umrežite se u startap ekosistem, ovo je jedinstvena prilika za vas.

Uslovi za podnošenje prijava:

 U Programu mogu da učestvuju pojedinci, startap timovi i mikro privredna društva, koja su registrovana i imaju sedište na teritoriji grada Kragujevca/Šumadijskog okruga i nisu starija od tri (3) godine u trenutku podnošenja Prijave.

Pojedinci i startap timovi treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • zainteresovanost za učenje o inovativnom preduzetništvu sa tendencijom razvoja startapa u budućnosti i/ili posedovanje inovativne ideje;
 • da su državljani Republike Srbije.

Mikro privredna društva (pravna lica i preduzetnici)  treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da je privredno društvo razvrstano kao mikro pravno lice kod nadležne Agencije za privredne registre;
 • Da je privredno društvo registrovano najduže 3 (tri) godine do dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Da nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
 • Da je privredno društvo u većinskom srpskom vlasništvu (minimum 80%).

Kriterijumi za vrednovanje prijava:

 Za pojednice i startap timove:

 • motivisanost i posvećenost

Za mikro privredna društva:

 • motivisanost i posvećenost tima
 • ideja koja ima tehnološku osnovu

Prijavni obrazac, kao i detaljne informacije o aktivnostima programa možete naći na sajtu BIC Kragujevac.

Link za prijavu putem google upitnika: https://forms.gle/gvoZcCnM7HLxFW488.

Poziv je otvoren za vaše prijave do 31. jula 2024. Objava izbora polaznika i rasporeda radionica će biti sredinom avgusta 2024.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem elektronske pošte na: office@bickg.rs

Javni poziv se realizuje u okviru programa “Podizanje kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara uz podršku naučno-tehnoloških parkova” koji BIC Kragujevac sprovodi u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd, na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, uz podršku Fonda za inovacionu delatnost.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

[1]Startap je novoosnovani, inovativni privredni subjekt koji obavlja inovacionu delatnost i ima potencijal brzog i velikog rasta. Startap tim je skup fizičkih lica koji razvija inovativni proizvod koji demonstrira potencijal velikog i brzog poslovnog rasta na globalnom tržištu. Startap tim nije registrovan kao privredni subjekt u odgovarajućem registru.  (Strategija razvoja startap ekosistema Republiek Srbije za period od 2021. do 2025. godine)

[2]Inovacija jeste primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja nove dodate vrednosti, i kao takva može biti inovacija proizvoda, inovacija procesa, inovacija organizacije ili marketinška inovacija (Zakon o inovacionoj delatnosti (Sl.glasnik 129/2021))

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Biznis inovacioni centar Kragujevac (u daljem tekstu BIC Kragujevac) raspisujeJAVNI POZIV za korišćenje usluga kroz Program podrške Biznis inovacionog centra Kragujevac i povezivanje u poslovni i startap ekosistem Republike Srbije.Ciljevi Javnog poziva su podizanje nivoa znanja o razvoju poslovanja i komercijalizaciji inovativnih ideja u Kragujevcu/Šumadijskom okrugu, započinjanje i razvoj sopstvenog biznisa baziranog na inovativnim idejama, […]

U sklopu projekta ,,Podizanje kapaciteta Biznis inovacionog centra Kragujevac“ koji realizujemo u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd a na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i uz podršku Fonda za inovacionu delatnost u prostorijama NTP Beograd, počele su obuke za predstavnike regionalnih inovacionih startap centara (RISC) i inovacionih inkubatora u naučno-istraživačkim organizacijama (NIO). Trodnevne obuke i  radionice imaju za cilj osnaživanje njihovih kapaciteta da kontinuirano i na organizovan način pružaju podršku lokalnim startap timovima i kompanijama.

U naredna tri dana predstavnici Biznis inovacionog centra  zajedno sa svojim kolegama iz RISC-eva iz Užica, Valjeva, Svilajnca i Stare Pazove, kao i NIO inkubatora sa ETF-a, Mašinskog i Biološkog fakulteta, proći će na radionicama kroz Lean predavanja, obuke i praktičan rad, identifikovati ključne izazove u svom radu, definisati ciljeve, misiju i viziju.

Kroz predavanja i rad sa ekspertima naučiće i više o zaštiti intelektualne svojine, podsticajnim merama za startape kao i startap ekosistemima i trednovima u svetu.

Krajnji cilj ovih aktivnosti je bolje povezivanje RISC-ova i njihovo uključivanje u integrisani sistem podrške inovacionoj delatnosti i kvalitetnija podrška lokalnim startap timovima u njihovom daljem rastu i razvoju.

Foto: NTP Beograd

U sklopu projekta ,,Podizanje kapaciteta Biznis inovacionog centra Kragujevac“ koji realizujemo u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd a na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i uz podršku Fonda za inovacionu delatnost u prostorijama NTP Beograd, počele su obuke za predstavnike regionalnih inovacionih startap centara (RISC) i inovacionih inkubatora u naučno-istraživačkim organizacijama (NIO). Trodnevne […]

U Biznis inovacionom centru održan je prvi u seriji mitap događaja pod nazivom „Od ideje do startapa“.

Uz prisustvo velikog broja studenata i srednjoškolaca mitap je otvorio Momčilo Sretenović direktor Biznis inovacionog centra i najavio buduće aktivnosti u okviru projekta ,,Podizanje kapaciteta Biznis inovacionog centra Kragujevac“ sa fokusom na Javni poziva za timove i pojedince koji imaju inovativnu ideju i koji žele da nauče kako da svoju ideju pretoče u uspešan startap.  Javni poziv će biti objavljen u drugoj polovini aprila, dok će obuke biti organizovane u drugoj polovini godine kroz osam radionica koje će držati eminentni eksperti iz startap ekosistema.

Nakon uvodnog obraćanja reč je preuzeo Ivan Marković koji je prisutnima izneo nešto detaljniju priču o obukama koje  će biti realizovene kroz projekat kao i benefitima koje će te obuke doneti kandidatima. Pored toga Ivan Marković je i detaljnije pojasnio set usluga koje Biznis inovacioni centar, kao poslovni inkubator, pruža pojedincima, timovima i startapovima koji imaju ili razvijaju inovativnu ideju.

U drugom delu mitap događaja učesnici su imali priliku da čuju zanimljivu i inspirativnu priču Nikole Banduke osnivača starapa Digithalleather. Nikola je kroz interesantnu priču prisutnima dočarao svoje početke u akademskom a zatim i u poslovnom svetu, kao i ključne trenutke u karijeri koji su ga inspirisali da svoju ideju o inovativnom rešenju za kontrolu kvaliteta industrijske kože pretoči u uspešan startap.

Serijal mitapova koji će nam u narednom periodu doneti brojne zanimljive sagovornike i uspešne osnivače startap kompanija se organizuje u okviru projekta ,,Podizanje kapaciteta Biznis inovacionog centra Kragujevac“ koji realizujemo u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd a na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i uz podršku Fonda za inovacionu delatnost.

Vidimo se uskoro na novom mitap događaju!!!

U Biznis inovacionom centru održan je prvi u seriji mitap događaja pod nazivom „Od ideje do startapa“.Uz prisustvo velikog broja studenata i srednjoškolaca mitap je otvorio Momčilo Sretenović direktor Biznis inovacionog centra i najavio buduće aktivnosti u okviru projekta ,,Podizanje kapaciteta Biznis inovacionog centra Kragujevac“ sa fokusom na Javni poziva za timove i pojedince koji […]

Pridruži nam se 14. marta od 14h na mitapu od „Ideje do startapa“ koji će biti održan u Biznis inovacionom centru na adresi Trg topolivaca br.4!

Svoje iskustvo u osnivanju startapa sa vama će podeliti Nikola Banduka, suosnivač i direktor inovativnog startapa Digithalleather koji se bavi razvojem inovativnog procesa kontrole kvaliteta industrijske kože primenom veštačke inteligencije. Nikola će podeliti svoja iskustva, izazove i uspehe od biznis ideje tokom studija, do rastućeg startapa.

Pored toga od Ivana Markovića ćete saznati sve o podršći i uslugama koje Biznis inovacioni centar pruža startap timovima i kompanijama i najaviće naredne aktivnosti u okviru projekta ,,Podizanje kapaciteta Biznis inovacionog centra Kragujevac,, koji sprovodi u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd, na inicijativu Ministarstva nauke, tehnnološkog razvoja i inovacija, uz podršku Fonda za inovacionu delatnost.

Vreme je za tvoju startap priču – pridruži nam se!


Pridruži nam se 14. marta od 14h na mitapu od „Ideje do startapa“ koji će biti održan u Biznis inovacionom centru na adresi Trg topolivaca br.4!Svoje iskustvo u osnivanju startapa sa vama će podeliti Nikola Banduka, suosnivač i direktor inovativnog startapa Digithalleather koji se bavi razvojem inovativnog procesa kontrole kvaliteta industrijske kože primenom veštačke inteligencije. […]

Biznis inovacioni centar je u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd započeo realizaciju programa „Podizanje kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara u saradnji sa naučno-tehnološkim parkovima“. Program se realizuje na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, a po Javnom pozivu i uz podršku Fonda za inovacionu delatnost.

U naredne dve godine koliko je planirano da se realizuje projekat biće realizovane brojne aktivnosti, od metap sastanaka na kojima će govoriti brojni eminentni stručnjaci, do obuka za zaposlene u Biznis inovacionom centru koje imaju za cilj podizanje nivoa znanja i stručnosti zaposlenih kako bi kasnije pružili kvalitetniju podršku startapima, do obuka i mentorske podrške za startap timove i kompanije.

Kroz planirane aktivnosti, Program ima za cilj da osnaži kapacitete regionalnih inovacionih startap centara u pružanju podrške lokalnim startap timovima i kompanijama u razvoju i komercijalizaciji inovacija.

Dodatno, njime se postiže regionalna integracija RISC sa naučno-tehnološkim parkovima, u cilju razvoja inovativne zajednice na lokalnom nivou, a u funkciji sistemskog razvoja inovacione delatnosti, kao i unapređenju inovacionog ekosistema na teritoriji Republike Srbije.

Radujemo se prilici da zajedno ubrzamo i podržimo dalji razvoj inovacija!

Biznis inovacioni centar je u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd započeo realizaciju programa „Podizanje kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara u saradnji sa naučno-tehnološkim parkovima“. Program se realizuje na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, a po Javnom pozivu i uz podršku Fonda za inovacionu delatnost.U naredne dve godine koliko je planirano da se realizuje […]