Već 11 godina Biznis Inovacioni Centar (BIC) organizuje i sprovodi stručnu praksu za studente kragujevačkog Univerziteta u okviru programa ’’Studentska stručna praksa u javnoj upravi’’.

U periodu od 11. do 26. aprila 2024. godine, u BIC-u je realizovana Studentska stručna praksa za 18 studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Cilj stručne prakse ja da se studenti upoznaju sa radom BIC-a, približi koncept startapa, ukaže na važnost kontinuiranog inoviranja i prenese iskustvo uspešnih lokalnih startapa.

Studenti su tokom boravka u BIC-u učestvovali i uspešno završili obuku iz ravoja i realizacije poslovne ideje krišćenjem LEAN CANVAS poslovnog modela.

BIC se zahvaljuje studentima i predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu koji su učestvovali u realizaciji ove zajedničke aktivnosti.