U sredu 24.04.2024. godine Biznis inovacioni centar je posetila Delegacije Evropske unije u Srbiji  na čelu da ambasadorom Emanuelom Žiofreom i ambasadorom  Slovačke Mihalom Pavukom. Sastancima su prisustvovali i Ana Stanković, menadžerka projekata u Delegaciji EU i  Olivera Kostić menadžerka EU PRO Plus programa.

Radna poseta je započeta obilaskom startap firme FabLab technologies, koja je u okviru EU PRO plus projekta prošle godine dobila grant za nabavku nove opreme. Ovom prilikom direktor firme Milan Blagojević je Delegaciji EU prezentovao softverka rešenja koja su nabavljena kroz EU PRO Plus projekat. Poret toga Delegeacija EU je imala prilike da se upozna i sa inovativnim rešenjem za kontrolu kvaliteta koje ova firma razvija kao i sa 3D tehnologijama koje koristi u svom radu.

Nakon obilaska startap firme FabLab technologies, Delegacija EU je održala sastanak sa predstavnicima Biznis inovacionog centra i Razvojnog biznis centra Kragujevac. Sastanku su prisustvovali direktor Momčilo Sretenović i Vojislav Veljković ispred domaćina Biznis inovacionog centra, zatim Marija Stojadinović, direktorka Razvojnog biznis centra, kao i predstavnici firmi koje su podržane kroz njihove projekte, Petar Jašić iz MIG servisa i Aleksandar Arsić iz firme Elplant.

U uvodnom obraćanju direktor Momčilo Sretenović se zahvalio Delegaciji EU na finansijskoj podršci za realizaciju projekata u okviru EUPRO i EUPRO Plus programa. Takođe je naglasio da i ova poseta predstavlja još jednu potvrdu značaja i uticaja koje organizacije za podršku poslovanju  imaju na lokalni ekonomski razvoj. Uz napomenu da je Biznis inovacioni centar za 15 godina rada kroz različite usluge u fazi predinkubacije, inkubacije ili projektne usluge, pružio podršku osnivanju, rastu i razvoju preko 230 preduzeća, a da je samo kroz ova dva projekta koja su finansirana sredstvima EU, pružio podršku za 40 MSP-a.

U nastavku sastanka, Vojislav Veljković pomoćnik direktora za upravljanje projektima u Biznis inovacionom centru je detaljno prezentovao Delegaciji EU rezultate ostvarene u toku realizacije projekata koje je Biznis inovacioni centar sproveo u okviru EUPRO i EURPO Plus programa. Kroz tri komponente( QMS, eksperska podrška i nabavka nove opreme) koje su projektima bile predviđene a koje su za cilj imale povećanje konkurentnosti na lokalnom nivou, pružena je podrška za  unapređenje poslovanja za 40 MSP-a.

Nakon Vojisalava Veljkovića, prisutnima se obratila Marija Stojadinović, direktorka Razvojnog biznis centra Kragujevac, koja je upoznala Delegaciju EU sa svojim neprofitnim udruženjem koje je se bavi jačanjem društveno-ekonomskog razvoja na lokokalnom nivou, a koje je osnovano 2010. godine kao rezultat rada na projektu koji je finansiralo Ministarstvo inostranih poslova Holandije. Ona je prezentovala rezultate rada na dva projekta koja su finansijski podržana takođe kroz EUPRO i EUPRO Plus programe, pod nazivima  ’’Podrška malim i srednjim preduzećima poljoprivredno-prehrambenog sektora u Šumadiji i istočnoj Srbiji” i ’’Moć e-trgovine za rast i otpornost MSP”. Kroz prvi projekat je podržano 16 preduzeća, dok je kroz drugi projekat 26 preduzeća prošlo obuku za otvaranje onlajn prodavnica a 17 preduzeća je dobilo direktnu podršku za unapređenje svog poslovanja i konkurentnosti kroz otvaranje onlajn prodavnica.

U nastavku sastanka Delegaciji EU su se obratili Petar Jašić ispred MIG servisa i Aleksandar Arsić ispred firme Elplant i izneli su svoje impresije o podršci koju su dobili kroz projekte kao i značaju i uticaju koji otvaranje onlajn šopa odnosno uvođenje ISO standarda ima na njihovo poslovanje.

Na kraju sastanka sa ambasadorima izražena je nada da će se podrška EU organizacijama za podršku poslovanju nastaviti i u budućnosti i da će zajedničkim snagama realizovati brojne projekte koji za cilj imaju povećanje konkurentnosti privrede Kragujevca i Šumadije.