Biznis inovacioni centar Kragujevac (u daljem tekstu BIC Kragujevac) raspisuje

JAVNI POZIV

za korišćenje usluga kroz Program podrške Biznis inovacionog centra Kragujevac i povezivanje u poslovni i startap ekosistem Republike Srbije.

Ciljevi Javnog poziva su podizanje nivoa znanja o razvoju poslovanja i komercijalizaciji inovativnih ideja u Kragujevcu/Šumadijskom okrugu, započinjanje i razvoj sopstvenog biznisa baziranog na inovativnim idejama, stvaranje i razvoj novih inovativnih proizvoda, usluga i procesa sa potencijalom za rast i zapošljavanje, kao i stvaranje većeg broja startap[1] kompanija.

Javni poziv je namenjen pojedincima i timovima koji žele da razvijaju inovacije[2], kao i startap kompanijama u početnoj fazi razvoja.

Program po ovom Javnom pozivu obuhvata dve faze i to:

 1. Prvu fazu koja obuhvata stručne obuke za sticanje osnovnih znanja i veština u razvoju inovativne ideje do preduzetničkog poduhvata (od razvoja tima, proizvoda po meri korisnika, razvoja poslovnog modela, do otkrivanja globalnog tržišta za inovativni proizvod);

2. U zavisnosti od zrelosti ideje, potencijala za rast i razvoj, iskazane proaktivnosti i posvećenosti, polaznik Programa će ući u drugu fazu u kojoj će dobiti:

 • Mentorsku podršku – Polaznici Programa koji redovno budu učestvovali na obukama, pokažu proaktivnost i posvećenost u razvoju ideje kroz prvu fazu Programa, imaće priliku da na daljem unapređenju inovativne ideje rade uz mentorsku pomoć prilagođenu njihovim potrebama.
 • Polaznici programa imaju na raspolaganju radni prostor sa internetom i usluge centra sa pratećim sadržajima tokom trajanja Programa.

Poslovni prostor – po završetku obuke, polaznici koji imaju registrovanu startup kompaniju ili planiraju da je otvore, imaju mogućnost korišćenja radnog prostora sa internetom i usluge centra sa pratećim sadržajima po povlašćenim uslovima.

Obuke će biti organizovane u 6 modula u periodu od septembra 2024 do januara 2025 u prostoru BIC Kragujevac gde su obezbeđeni svi uslovi za rad.

Ako ste zainteresovani za svet startapa, proaktivni ste i motivisani, zainteresovani da upoznate nove ljude i umrežite se u startap ekosistem, ovo je jedinstvena prilika za vas.

Uslovi za podnošenje prijava:

 U Programu mogu da učestvuju pojedinci, startap timovi i mikro privredna društva, koja su registrovana i imaju sedište na teritoriji grada Kragujevca/Šumadijskog okruga i nisu starija od tri (3) godine u trenutku podnošenja Prijave.

Pojedinci i startap timovi treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • zainteresovanost za učenje o inovativnom preduzetništvu sa tendencijom razvoja startapa u budućnosti i/ili posedovanje inovativne ideje;
 • da su državljani Republike Srbije.

Mikro privredna društva (pravna lica i preduzetnici)  treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da je privredno društvo razvrstano kao mikro pravno lice kod nadležne Agencije za privredne registre;
 • Da je privredno društvo registrovano najduže 3 (tri) godine do dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Da nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
 • Da je privredno društvo u većinskom srpskom vlasništvu (minimum 80%).

Kriterijumi za vrednovanje prijava:

 Za pojednice i startap timove:

 • motivisanost i posvećenost

Za mikro privredna društva:

 • motivisanost i posvećenost tima
 • ideja koja ima tehnološku osnovu

Prijavni obrazac, kao i detaljne informacije o aktivnostima programa možete naći na sajtu BIC Kragujevac.

Link za prijavu putem google upitnika: https://forms.gle/gvoZcCnM7HLxFW488.

Poziv je otvoren za vaše prijave do 31. jula 2024. Objava izbora polaznika i rasporeda radionica će biti sredinom avgusta 2024.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem elektronske pošte na: office@bickg.rs

Javni poziv se realizuje u okviru programa “Podizanje kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara uz podršku naučno-tehnoloških parkova” koji BIC Kragujevac sprovodi u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd, na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, uz podršku Fonda za inovacionu delatnost.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

[1]Startap je novoosnovani, inovativni privredni subjekt koji obavlja inovacionu delatnost i ima potencijal brzog i velikog rasta. Startap tim je skup fizičkih lica koji razvija inovativni proizvod koji demonstrira potencijal velikog i brzog poslovnog rasta na globalnom tržištu. Startap tim nije registrovan kao privredni subjekt u odgovarajućem registru.  (Strategija razvoja startap ekosistema Republiek Srbije za period od 2021. do 2025. godine)

[2]Inovacija jeste primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja nove dodate vrednosti, i kao takva može biti inovacija proizvoda, inovacija procesa, inovacija organizacije ili marketinška inovacija (Zakon o inovacionoj delatnosti (Sl.glasnik 129/2021))

______________________________________________________________________________________________________________________________________