Igranjem Coin&Fund edukativne onlajn simulacije poslovanja i alata za podršku u odlučivanju u IT učionici Biznis inovacionog centra u organizaciji grada Kragujevca, Kancelarije za mlade u saradnji sa konsultantskom kućom Casa Forte, Univerzitetom Singidunum a uz podršku Centra za finansijsku edukaciju i osnaživanje – Cefin, obeležena je Svetska nedelja novca – Global Money Week 2019.

Nedelja novca održava se u cilju podizanja svesti mladih o finansijskoj pismenosti, upravljanju novcem i finansijama i razvoju preduzetničkih veština na kreativan i interaktivan način, dok softversko rešenje pod nazivom Coin&Fund predstavlja tu vrstu edukacije.

Timovima koje su činili učenici i studenti, podršku iskustvom iz prakse pružili su predstavnici nekih firmi, banaka, Privredne komore, direktori gradskih preduzeća. Kroz realne simulacije i zadatke, igrači su uz svoje mentore prevazilazili prepreke u poslovanju fiktivnih preduzeća i donosili rešenja.

Svetska nedelja novca obeležena je u više od 165 zemalja sveta uz učešće preko 32 miliona mladih.