Biznis inovacioni centar Kragujevac (u daljem tekstu BIC Kragujevac) raspisuje

JAVNI POZIV

za korišćenje usluga kroz Program podrške Biznis inovacionog centra Kragujevac i povezivanje u poslovni i startap ekosistem Republike Srbije.

Ciljevi Javnog poziva su podizanje nivoa znanja o razvoju poslovanja i komercijalizaciji inovativnih ideja u Kragujevcu/Šumadijskom okrugu, započinjanje i razvoj sopstvenog biznisa baziranog na inovativnim idejama, stvaranje i razvoj novih inovativnih proizvoda, usluga i procesa sa potencijalom za rast i zapošljavanje, kao i stvaranje većeg broja startap[1] kompanija.

Javni poziv je namenjen pojedincima i timovima koji žele da razvijaju inovacije[2], kao i startap kompanijama u početnoj fazi razvoja.

Program po ovom Javnom pozivu obuhvata dve faze i to:

 1. Prvu fazu koja obuhvata stručne obuke za sticanje osnovnih znanja i veština u razvoju inovativne ideje do preduzetničkog poduhvata (od razvoja tima, proizvoda po meri korisnika, razvoja poslovnog modela, do otkrivanja globalnog tržišta za inovativni proizvod);

2. U zavisnosti od zrelosti ideje, potencijala za rast i razvoj, iskazane proaktivnosti i posvećenosti, polaznik Programa će ući u drugu fazu u kojoj će dobiti:

 • Mentorsku podršku – Polaznici Programa koji redovno budu učestvovali na obukama, pokažu proaktivnost i posvećenost u razvoju ideje kroz prvu fazu Programa, imaće priliku da na daljem unapređenju inovativne ideje rade uz mentorsku pomoć prilagođenu njihovim potrebama.
 • Polaznici programa imaju na raspolaganju radni prostor sa internetom i usluge centra sa pratećim sadržajima tokom trajanja Programa.

Poslovni prostor – po završetku obuke, polaznici koji imaju registrovanu startup kompaniju ili planiraju da je otvore, imaju mogućnost korišćenja radnog prostora sa internetom i usluge centra sa pratećim sadržajima po povlašćenim uslovima.

Obuke će biti organizovane u 6 modula u periodu od septembra 2024 do januara 2025 u prostoru BIC Kragujevac gde su obezbeđeni svi uslovi za rad.

Ako ste zainteresovani za svet startapa, proaktivni ste i motivisani, zainteresovani da upoznate nove ljude i umrežite se u startap ekosistem, ovo je jedinstvena prilika za vas.

Uslovi za podnošenje prijava:

 U Programu mogu da učestvuju pojedinci, startap timovi i mikro privredna društva, koja su registrovana i imaju sedište na teritoriji grada Kragujevca/Šumadijskog okruga i nisu starija od tri (3) godine u trenutku podnošenja Prijave.

Pojedinci i startap timovi treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • zainteresovanost za učenje o inovativnom preduzetništvu sa tendencijom razvoja startapa u budućnosti i/ili posedovanje inovativne ideje;
 • da su državljani Republike Srbije.

Mikro privredna društva (pravna lica i preduzetnici)  treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da je privredno društvo razvrstano kao mikro pravno lice kod nadležne Agencije za privredne registre;
 • Da je privredno društvo registrovano najduže 3 (tri) godine do dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Da nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
 • Da je privredno društvo u većinskom srpskom vlasništvu (minimum 80%).

Kriterijumi za vrednovanje prijava:

 Za pojednice i startap timove:

 • motivisanost i posvećenost

Za mikro privredna društva:

 • motivisanost i posvećenost tima
 • ideja koja ima tehnološku osnovu

Prijavni obrazac, kao i detaljne informacije o aktivnostima programa možete naći na sajtu BIC Kragujevac.

Link za prijavu putem google upitnika: https://forms.gle/gvoZcCnM7HLxFW488.

Poziv je otvoren za vaše prijave do 31. jula 2024. Objava izbora polaznika i rasporeda radionica će biti sredinom avgusta 2024.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem elektronske pošte na: office@bickg.rs

Javni poziv se realizuje u okviru programa “Podizanje kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara uz podršku naučno-tehnoloških parkova” koji BIC Kragujevac sprovodi u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd, na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, uz podršku Fonda za inovacionu delatnost.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

[1]Startap je novoosnovani, inovativni privredni subjekt koji obavlja inovacionu delatnost i ima potencijal brzog i velikog rasta. Startap tim je skup fizičkih lica koji razvija inovativni proizvod koji demonstrira potencijal velikog i brzog poslovnog rasta na globalnom tržištu. Startap tim nije registrovan kao privredni subjekt u odgovarajućem registru.  (Strategija razvoja startap ekosistema Republiek Srbije za period od 2021. do 2025. godine)

[2]Inovacija jeste primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja nove dodate vrednosti, i kao takva može biti inovacija proizvoda, inovacija procesa, inovacija organizacije ili marketinška inovacija (Zakon o inovacionoj delatnosti (Sl.glasnik 129/2021))

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Biznis inovacioni centar Kragujevac (u daljem tekstu BIC Kragujevac) raspisujeJAVNI POZIV za korišćenje usluga kroz Program podrške Biznis inovacionog centra Kragujevac i povezivanje u poslovni i startap ekosistem Republike Srbije.Ciljevi Javnog poziva su podizanje nivoa znanja o razvoju poslovanja i komercijalizaciji inovativnih ideja u Kragujevcu/Šumadijskom okrugu, započinjanje i razvoj sopstvenog biznisa baziranog na inovativnim idejama, […]

U prostorijama Biznis inovacionog centra 20. i 21. maja se održavaju radionice „Cirkularna ekonomija kao odgovor na aktuelne izazove u potrazi za održivom budućnošću“, namenjene predstavnicima javnog sektora kao i privatnoj poslovnoj zajednici sa ciljem promocije principa cirkularne ekonomije.

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Biznis inovacioni centar su 1. marta započeli realizaciju projekta „Osnivanje regionalnog centra za cirkularnu ekonomiju“.

Cilj projekta je promocija principa cirkularne ekonomije i jačanje kapaciteta ključnih aktera grada Kragujevca u ovoj oblasti.

Projekat doprinosi ostvarivanju nacionalnih ciljeva, ciljeva održivog razvoja u skladu sa tematskim prioritetima Programa zaštite životne sredine grada Kragujevca od 2023. do 2033. godine.

Program obuke razvijen je od strane češkog ekspertskog tima iz grada Brna, a celokupni projekat finansira Češka Republika u okviru razvojne saradnje.

Projekat „Osnivanje regionalnog centra za cirkularnu ekonomiju“ sastoji se od četiri međusobno povezane komponente od kojih se jedna odnosi na izgradnju kapaciteta lokalnih učesnika u oblasti cirkularne ekonomije.

 
Foto:Ana Lukić

U prostorijama Biznis inovacionog centra 20. i 21. maja se održavaju radionice „Cirkularna ekonomija kao odgovor na aktuelne izazove u potrazi za održivom budućnošću“, namenjene predstavnicima javnog sektora kao i privatnoj poslovnoj zajednici sa ciljem promocije principa cirkularne ekonomije.Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Biznis inovacioni centar su 1. marta započeli realizaciju […]

U sredu 24.04.2024. godine Biznis inovacioni centar je posetila Delegacije Evropske unije u Srbiji  na čelu da ambasadorom Emanuelom Žiofreom i ambasadorom  Slovačke Mihalom Pavukom. Sastancima su prisustvovali i Ana Stanković, menadžerka projekata u Delegaciji EU i  Olivera Kostić menadžerka EU PRO Plus programa.

Radna poseta je započeta obilaskom startap firme FabLab technologies, koja je u okviru EU PRO plus projekta prošle godine dobila grant za nabavku nove opreme. Ovom prilikom direktor firme Milan Blagojević je Delegaciji EU prezentovao softverka rešenja koja su nabavljena kroz EU PRO Plus projekat. Poret toga Delegeacija EU je imala prilike da se upozna i sa inovativnim rešenjem za kontrolu kvaliteta koje ova firma razvija kao i sa 3D tehnologijama koje koristi u svom radu.

Nakon obilaska startap firme FabLab technologies, Delegacija EU je održala sastanak sa predstavnicima Biznis inovacionog centra i Razvojnog biznis centra Kragujevac. Sastanku su prisustvovali direktor Momčilo Sretenović i Vojislav Veljković ispred domaćina Biznis inovacionog centra, zatim Marija Stojadinović, direktorka Razvojnog biznis centra, kao i predstavnici firmi koje su podržane kroz njihove projekte, Petar Jašić iz MIG servisa i Aleksandar Arsić iz firme Elplant.

U uvodnom obraćanju direktor Momčilo Sretenović se zahvalio Delegaciji EU na finansijskoj podršci za realizaciju projekata u okviru EUPRO i EUPRO Plus programa. Takođe je naglasio da i ova poseta predstavlja još jednu potvrdu značaja i uticaja koje organizacije za podršku poslovanju  imaju na lokalni ekonomski razvoj. Uz napomenu da je Biznis inovacioni centar za 15 godina rada kroz različite usluge u fazi predinkubacije, inkubacije ili projektne usluge, pružio podršku osnivanju, rastu i razvoju preko 230 preduzeća, a da je samo kroz ova dva projekta koja su finansirana sredstvima EU, pružio podršku za 40 MSP-a.

U nastavku sastanka, Vojislav Veljković pomoćnik direktora za upravljanje projektima u Biznis inovacionom centru je detaljno prezentovao Delegaciji EU rezultate ostvarene u toku realizacije projekata koje je Biznis inovacioni centar sproveo u okviru EUPRO i EURPO Plus programa. Kroz tri komponente( QMS, eksperska podrška i nabavka nove opreme) koje su projektima bile predviđene a koje su za cilj imale povećanje konkurentnosti na lokalnom nivou, pružena je podrška za  unapređenje poslovanja za 40 MSP-a.

Nakon Vojisalava Veljkovića, prisutnima se obratila Marija Stojadinović, direktorka Razvojnog biznis centra Kragujevac, koja je upoznala Delegaciju EU sa svojim neprofitnim udruženjem koje je se bavi jačanjem društveno-ekonomskog razvoja na lokokalnom nivou, a koje je osnovano 2010. godine kao rezultat rada na projektu koji je finansiralo Ministarstvo inostranih poslova Holandije. Ona je prezentovala rezultate rada na dva projekta koja su finansijski podržana takođe kroz EUPRO i EUPRO Plus programe, pod nazivima  ’’Podrška malim i srednjim preduzećima poljoprivredno-prehrambenog sektora u Šumadiji i istočnoj Srbiji” i ’’Moć e-trgovine za rast i otpornost MSP”. Kroz prvi projekat je podržano 16 preduzeća, dok je kroz drugi projekat 26 preduzeća prošlo obuku za otvaranje onlajn prodavnica a 17 preduzeća je dobilo direktnu podršku za unapređenje svog poslovanja i konkurentnosti kroz otvaranje onlajn prodavnica.

U nastavku sastanka Delegaciji EU su se obratili Petar Jašić ispred MIG servisa i Aleksandar Arsić ispred firme Elplant i izneli su svoje impresije o podršci koju su dobili kroz projekte kao i značaju i uticaju koji otvaranje onlajn šopa odnosno uvođenje ISO standarda ima na njihovo poslovanje.

Na kraju sastanka sa ambasadorima izražena je nada da će se podrška EU organizacijama za podršku poslovanju nastaviti i u budućnosti i da će zajedničkim snagama realizovati brojne projekte koji za cilj imaju povećanje konkurentnosti privrede Kragujevca i Šumadije.

 

U sredu 24.04.2024. godine Biznis inovacioni centar je posetila Delegacije Evropske unije u Srbiji  na čelu da ambasadorom Emanuelom Žiofreom i ambasadorom  Slovačke Mihalom Pavukom. Sastancima su prisustvovali i Ana Stanković, menadžerka projekata u Delegaciji EU i  Olivera Kostić menadžerka EU PRO Plus programa.Radna poseta je započeta obilaskom startap firme FabLab technologies, koja je u […]

Već 11 godina Biznis Inovacioni Centar (BIC) organizuje i sprovodi stručnu praksu za studente kragujevačkog Univerziteta u okviru programa ’’Studentska stručna praksa u javnoj upravi’’.

U periodu od 11. do 26. aprila 2024. godine, u BIC-u je realizovana Studentska stručna praksa za 18 studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Cilj stručne prakse ja da se studenti upoznaju sa radom BIC-a, približi koncept startapa, ukaže na važnost kontinuiranog inoviranja i prenese iskustvo uspešnih lokalnih startapa.

Studenti su tokom boravka u BIC-u učestvovali i uspešno završili obuku iz ravoja i realizacije poslovne ideje krišćenjem LEAN CANVAS poslovnog modela.

BIC se zahvaljuje studentima i predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu koji su učestvovali u realizaciji ove zajedničke aktivnosti.

Već 11 godina Biznis Inovacioni Centar (BIC) organizuje i sprovodi stručnu praksu za studente kragujevačkog Univerziteta u okviru programa ’’Studentska stručna praksa u javnoj upravi’’.U periodu od 11. do 26. aprila 2024. godine, u BIC-u je realizovana Studentska stručna praksa za 18 studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.Cilj stručne prakse ja da se studenti upoznaju […]

U sklopu projekta ,,Podizanje kapaciteta Biznis inovacionog centra Kragujevac“ koji realizujemo u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd a na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i uz podršku Fonda za inovacionu delatnost u prostorijama NTP Beograd, počele su obuke za predstavnike regionalnih inovacionih startap centara (RISC) i inovacionih inkubatora u naučno-istraživačkim organizacijama (NIO). Trodnevne obuke i  radionice imaju za cilj osnaživanje njihovih kapaciteta da kontinuirano i na organizovan način pružaju podršku lokalnim startap timovima i kompanijama.

U naredna tri dana predstavnici Biznis inovacionog centra  zajedno sa svojim kolegama iz RISC-eva iz Užica, Valjeva, Svilajnca i Stare Pazove, kao i NIO inkubatora sa ETF-a, Mašinskog i Biološkog fakulteta, proći će na radionicama kroz Lean predavanja, obuke i praktičan rad, identifikovati ključne izazove u svom radu, definisati ciljeve, misiju i viziju.

Kroz predavanja i rad sa ekspertima naučiće i više o zaštiti intelektualne svojine, podsticajnim merama za startape kao i startap ekosistemima i trednovima u svetu.

Krajnji cilj ovih aktivnosti je bolje povezivanje RISC-ova i njihovo uključivanje u integrisani sistem podrške inovacionoj delatnosti i kvalitetnija podrška lokalnim startap timovima u njihovom daljem rastu i razvoju.

Foto: NTP Beograd

U sklopu projekta ,,Podizanje kapaciteta Biznis inovacionog centra Kragujevac“ koji realizujemo u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd a na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i uz podršku Fonda za inovacionu delatnost u prostorijama NTP Beograd, počele su obuke za predstavnike regionalnih inovacionih startap centara (RISC) i inovacionih inkubatora u naučno-istraživačkim organizacijama (NIO). Trodnevne […]