Biznis inovacioni centar d.o.o. Kragujevac, kao vodeći partner, učestvuje na nacionalnom projektu.

Naziv projekta: “Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja”
Trajanje projekta: Od septembra 2016. god do aprila 2017. god

Projekat se sufinansiran iz sredstava Razvojne agencije Srbije (RAS) u okviru Programa podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi za 2016. god. a realizuje u konzorcijumu sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Fakultetom inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Filološko umetničkim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu.

Cilj projekta:

Cilj projekta je povećanje kapaciteta poslovnog inkubatora i unapređenje usluga za eksperimentisanje i inovacije studenata kroz pristup adekvatnom miksu poslovnih veština, softveru, opremi i izvorima finansiranja.
Projekat kao specifičnu cilj takođe postavlja umrežavanje i razvoje partnerstva između javnog, privatnog i nevladinog sektora, kao i pružanje usluga podrške inovativnim MSPP, čime će se stvariti uslovi za integrisanje kreativnih industrija u razvojne strategije i unapređenja kapaciteta teritorije Šumadije i Pomoravlja.

Aktivnosti na projektu su usmerene na:

  1. Osnivanje kreativnog hab-a sa pretećom opremom za podršku razvoju kreativnih ideja studenata i drugih korisnika.
  2. Osnivanje Reagionalnog Klastera kreativnih industrija koji će onima koji se već bave poslovima u oblasti kreativnih industrija, omogućiti da se povežu, lakše dođu do tržišta i unaprede svoje poslovne veštine ali i svoje poslovanje.
  3. Uvođenje softverske platforme za upravljanje inovacionim procesima koja će služiti kao podrška poslovanju poslovnog inkubatora, kao i sredstvo operativne podrške Kreativnom hab-u za povezivanje studenata kragujevačkog univerziteta, članova RKKI i sektora MSPP.

Uključivanjem ključnih aktera kao što su organizacione jedinice i centri Univerziteta u kojima se organizuje naučno-istraživački rad i vrši transfer znanja, u razvojne procese PI, kao i kroz mapiranje kreativnog sektora, učestvovanje u izradi i realizaciji preduzetničkih obuka sa akcentom na kreativne industrije, doprineće ne samo podizanju kapaciteta partnera već i razvoju boljih strategija i aktivnosti za plasman proizvoda kreativnih industrija na internacionalna tržišta.