Predavanje na Ekonomskom fakultetu Start up-kao način razmišljanja

04.12.2019. godine Ivan Marković iz Biznis Inovacionog Centra Kragujevac održao je predavanje studentima master studija na Ekonomskom fakultetu

04.12.2019. godine Ivan Marković iz Biznis Inovacionog Centra Kragujevac održao je predavanje studentima master studija na Ekonomskom fakultetu kragujevačkog Univerziteta na temu ’’Start ap-kao način razmišljanja’’.
Predavanje je obuhvatilo dosadašnji rad Biznis Inovacionog Centra, najčešće razloge uspeha/neuspeha Start up-a i značaj inoviranja ne samo procesa, usluga i proizvoda, već potrebu za inoviranjem na ličnom nivou.