U sklopu projekta ,,Podizanje kapaciteta Biznis inovacionog centra Kragujevac“ koji realizujemo u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd a na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i uz podršku Fonda za inovacionu delatnost u prostorijama NTP Beograd, počele su obuke za predstavnike regionalnih inovacionih startap centara (RISC) i inovacionih inkubatora u naučno-istraživačkim organizacijama (NIO). Trodnevne obuke i  radionice imaju za cilj osnaživanje njihovih kapaciteta da kontinuirano i na organizovan način pružaju podršku lokalnim startap timovima i kompanijama.

U naredna tri dana predstavnici Biznis inovacionog centra  zajedno sa svojim kolegama iz RISC-eva iz Užica, Valjeva, Svilajnca i Stare Pazove, kao i NIO inkubatora sa ETF-a, Mašinskog i Biološkog fakulteta, proći će na radionicama kroz Lean predavanja, obuke i praktičan rad, identifikovati ključne izazove u svom radu, definisati ciljeve, misiju i viziju.

Kroz predavanja i rad sa ekspertima naučiće i više o zaštiti intelektualne svojine, podsticajnim merama za startape kao i startap ekosistemima i trednovima u svetu.

Krajnji cilj ovih aktivnosti je bolje povezivanje RISC-ova i njihovo uključivanje u integrisani sistem podrške inovacionoj delatnosti i kvalitetnija podrška lokalnim startap timovima u njihovom daljem rastu i razvoju.

Foto: NTP Beograd