U petak 14.05.2021. godine u prostorijama Biznis inovacioniog centra održana je obuka za korisnike javnih sredstava za korišćenje  Softvera za Upravljanje Fakturama(SUF). Obuku su organizovali agencija Hakit iz Kragujevca  i Informatika a.d iz Beograda uz podršku Biznis inovacionog centra. 

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu za potrebe korisnika javnih sredstava obezbedila je softversko rešenje SUF – sistem za prijem, čuvanje, odobravanje i pripremu knjiženja ulaznih računa koji treba da omogući prijem i upravljanje računima – fakturama primljenim od dobavljača.

Od 01. januara 2022. godine svi korisnici javnih sredstava će biti u obavezi da koriste SUF.

Obezbeđen je licencni softver sa pripadajućim licencama za sve korisnike javnih sredstava, za neograničen broj korisnika sistema.

SUF omogućava preuzimanje faktura iz sistema E-faktura ili ručni unos faktura u sistem, kao i njihovo čuvanje u elektronskoj formi, uz mogućnost uvida u originalnu fakturu u PDF formatu.

Sistem se hostuje u Državnom data centru u Kragujevcu i pruža napredne opcije za upravljanje, odobravanje, pregled i automatizaciju knjiženja ulaznih faktura, kao i mogućnost otvaranja neograničenog broja pojedinačnih korisničkih naloga u okviru svakog korisnika javnih sredstava sa različitim pravima pristupa.

Povezan je sa sistemom E-faktura Uprave za trezor, rešenjem za elektronski identitet građana i bazama podataka APR-a i Registra KJS.

Više o samom programu i uputstvu za njegovo korišćenje možete naći na sajtu  www.esuf.rs.