U utorak, 11. aprila, održana je prezentacija završnih studentskih projekata nastalih u okviru kreativnih radionica sa akcentom na (re)dizajnu arhitektonskih i grafičkih rešenja Ulazne zone poslovnog prostora i konferencijske sale Biznis inovacionog centra.

Radionici su pored sudenata i predstavnika BIC-a prisustvovali i profesori FILUM-a Vidan Papić, Jelena Atanasijević, Nemanja Dragojlović i Lazar Dimitrijević.

Studenti tj. timovi koje čine grafički dizajneri i arhitekte, su prezentovali svoja rešenja za uređenje prostora BICa i imali su priliku da čuju komentare profesora mentora i predstavnika BIC-a na ponuđena rešenja ali i na sam način prezentovanja.

video

Opšti je utisak BIC-a kao investitora i profesora mentora da se u većini studentskih rešenja vidi jasna veza i saradnja između studenata različitih smerova i da se u izradi rešenja pristupilo odgovorno i uz uvažavanje zahteva investitora.

Prezentacija završnih studentskih projekata nastalih u okviru kreativnih radionica sa akcentom na (re)dizajnu arhitektonskih i grafičkih rešenja.

U prostorijama BICa, održana je radionica za studente FILUMa koji su nastavili sa radom na konkretnom zadatku iz prakse tj. za potrebe investitora. Projektni zadatak podrazumeva izradu idejnog rešenja ulazne zone i konferencijske sale u objektu Biznis inovacionog centra. Studenti unutrašnje arhitekture i grafičkog dizajna su radili na razvoju projektne dokumentacije, bliže upoznavanje sa prostorom, konstrukcijama, visinom zidova i drugim elementima potrebnim za izradu radova.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“, podržanog od strane Razvojne agencije Srbije.

U prostorijama BICa, održana je radionica za studente FILUMa koji su nastavili sa radom na konkretnom zadatku iz prakse tj. za potrebe investitora.

Dana 07. februara 2017. god, održana je prva u nizu radionica za studente kragujevačkog Univerziteta na temu razvijanja vizuelne kulture i unapređenja ličnih veština potrebnih za profesionalnu praksu. U periodu od dva meseca, studenti smera grafički dizajn i arhitektura FILUM-a, će raditi na specifičnom zadatku uz simulaciju slučaja iz prakse. Studenti će takođe razvijati i posebne veštine kao što su timski rad i komunikacija kao i prilagođavanje zadatih projekata zahtevima investitora.

Za razvoj pojedinačnih projekata studenti će imati mogućnost korišćenja Kreativnog huba i platforme za podršku inovacijama, kao stimulativnog okruženja za razvoj ideja.

„Kreativnu radionicu“ su realizovali profesori Filološko umetničkog fakulteta i predstavnici Biznis inovacionog centra u okviru projekta „Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“, sufinaniranog od strane Razvojne agencije Srbije.

Održana radionica za studente kragujevačkog Univerziteta na temu razvijanja vizuelne kulture i unapređenja ličnih veština potrebnih za profesionalnu praksu.

Nakon uspešno završene obuke studenata kragujevačkog Univerziteta koja je realizovana u decembru 2016. god na temu „Razvoj i testiranje poslovnog modela“, u zgradi Grada, 17.01.2017., svečano su dodeljeni sertifikati polaznicima. Sertifikate Biznis inovacionog centra za „Razvoj i testiranje poslovnog modela“ polaznicima obuka je uručio g-din Marko Vujnović, direktor BIC-a.

Uručenju sertifikata prisustvovali su i Stefan Nikezić, pomoćnik gradonačelnika za unapređenje položaja mladih u lokalnoj samoupravi, kao i predstavnici NSZ u Kragujevcu i Kancelarije za mlade Kragujevac. Sprovedene preduzetničke obuke predstavljaju uvod u niz obuka za studente i predstavnike kreativnih industrija koje započinju početkom februara 2017. god. a koje se realizuju u okviru projekta „Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“, sufinansiranog od strane Razvojne agencije Srbije.

Svečano su dodeljeni sertifikati polaznicima. Sertifikate Biznis inovacionog centra za „Razvoj i testiranje poslovnog modela“.

U okviru projekta „Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“, dana 27.12.2016. godine u Biznis inovacionom centru u Kragujevcu, održan je prvi sastanak sa zainteresovanim stranama, potencijalnim članicama Regionalnog klastera kreativnih industrija.

Projekat je podržan od strane Razvojne agencije Srbije u okviru Programa podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi. Kao jedan od ciljeva projekta je da se u 2017. godini i operativno stvore uslovi za stavljanjem kreativnosti u funkciju ekonomskog razvoja, tj. formira Regionalni klaster kreativnih industrija (RKKI). Formiranje RKKI će, svim zainteresovanim stranama koje se već bave poslovima u oblasti kreativnih industrija (dizajn, komunikacione tehnologije, film, video i fotografija, softveri, kompjuterske igre, muzika, arhitektura, advertajzing, radio i televizija i dr.), omogućiti da se povežu, lakše dođu do tržišta i unaprede svoje poslovne veštine ali i svoje poslovanje.

Svi zainteresovani za osnivanje i rad klastera (udruženja, preduzeća, preduzetnici, organizacije i institucije, fizička lica), mogu se javiti Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, na telefon 034/302-701 ili putem emaila: sme@redasp.rs, officekg@redasp.rs.

Dana 27.12.2016. u Biznis inovacionom centru održan sastanak na temu „Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“.