Na osnovu Javnog poziva od 5. oktobra. 2018, za učešće u obukama poslovnih simulacija za započinjanje biznisa / unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladima (starosti 18 do 30 godina) u okviru projekta „Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“, finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i zapisnika Komisije za pripremu obrazaca prijave za obuke, ocenu poslovnih ideja i dodelu grantova broj 01-184/2018 od 24. decembra 2018. o dodeli bespovratnih sredstava za 5 najboljih poslovnih ideja, doneta je

ODLUKA

o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Javnog pozivu za učešće u obukama poslovnih simulacija za započinjanje biznisa / unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladima ( starosti 18 do 30 godina)
Dodeljuju se bespovratna podsticajna sredstva za otpočinjanje ili unapređenje poslovanja po Javnom pozivu za učešće u obukama poslovnih simulacija za započinjanje biznisa / unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladima ( starosti 18 do 30 godina), i to sledećim učesnicima Javnog poziva:

1. Ivanu Milunoviću, voćarska proizvodnja
2. Aleksandru Sekuliću, Black current
3. Dušanu Tašoviću, proizvodnja ljutih papričica
4. Milici Jovanović, MIA Consulting
5. Đorđe Tršić, Photobooth

Međusobna prava i obaveze podnosioca prijave iz tačke I ove Odluke kao korisnika podsticajnih sredstava i Biznis inovacionog centra kao davaoca podsticajnih sredstava, regulisaće se ugovorom.
O izvršenju ove Odluke staraće se Biznis inovacioni centar i Grad Kragujevac, uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.