Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da prisustvujete info-sesiji na kojoj će se predstaviti Javni poziv za razvoj i sprovođenje usluga socijalne zaštite u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, namenjenog lokalnim samoupravama. Info-sesija biće održana u petak 13. marta 2020. godine, sa početkom u 12 časova, u Kragujevcu, u prostorijama Biznis inovacionog centra, Trg topolivaca br. 4.

Kroz ovaj Javni poziv direktno će se podržati do 20 lokalnih samouprava za sprovođenje usluga socijalne zaštite. Pravo učešća imaju 96 lokalnih samouprava u regionima Šumadija i Zapadna Srbija i Južna i Istočna Srbija. Ukupan iznos dostupan u okviru ovog Javnog poziva je 242.000 EUR, a maksimalna vrednost granta po projektu iznosi 12.100 EUR.

KAKO SE PRIJAVITI?
Preuzmite detaljne informacije o javnom pozivu kao i formulare za predlog projekta sa internet stranice programa Swiss PRO www.swisspro.org.rs

Pošaljite predlog projekta u skladu sa uslovima poziva na rsoc.applications@unops.org

Zahteve za pojašnjenje uputite na rsoc.cfp.clarifications@unops.org najkasnije do 6. aprila 2020. godine.