Kreiranje i implementacija politike zapošljavanja predstavljaju jedan od prioriteta za sve socijalne aktere u jednoj društvenoj zajednici. Mladi predstavljaju ključnu kariku u ovom procesu a i neophodno je stvoriti preduslove da mladi ne odlaze iz svojih sredina zbog ekonomske nesigurnosti. Organizacije za podršku lokalnim inicijativama u saradnji sa Biznis inovacionim centrom i Kancelarijom za mlade a uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, održali niz predavanja na temu preduzetništva mladih.
Predavanja na temu preduzetništva mladih namenjena srednjoškolcima održao je stručni predavač Biznis inovacionog centra i na taj način mladima kroz primere približio značaj i mogućnosti učeničkih kompanija kao i start ap kompanija.