Nosilac projekta: Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS
Projekat finansira: EU kroz program EUPro
Na osnovu prispelih prijava kompanija na Javni poziv objavljen na sajtovima i društvenim mrežama implementatora Projekta, koji je trajao od 25.12.2019 godine do 25.02.2020. godine, Komisije za selekciju na sastanku održanom 3.03.2020. godine donela je odluku o izboru sledećih kompanija koje će učestvovati u programu podrške u okviru implementacije Projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“

1. Ballary SZPR, Topola;
2. Dotika d.o.o., Gornji Milanovac;
3. Letion d.o.o., Kragujevac;
4. Manor underwear SZPR, Požerevac;
5. Medeni Vrcko PR, Kostolac;
6. Plus Pharmaceuticals d.o.o., Kragujevac;
7. Sandini PR, Lapovo;
8. Sanum per fructus d.o.o., Kragujevac;
9. Ana Gligorijević PR – Srberry, Kosjerić;
10. Stomatološka ordinacija Ćirić; Kragujevac

Odluka Komisije za selekciju donosi u skladu sa projektnim planom Projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ i javnim objavljivanjem postaje važeća i konačna. Na javni konkurs ukupno se prijavilo 19 ompanija sa teritorije Centralne Srbije. U prvom krugu selekcije, na bazi prispelih aplikacija selektovano je 10 kompanija sa kojima je, u drugom krugu selekcije obavljen intervju.