Konkurs za izbor i imenovanje direktora privrednog društva „Biznis Inovacioni Centar“ doo Kragujevac

Dokumanet:

konkurs