Projektom Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština, Grad Kragujevac, Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj u saradnji sa Biznis inovacionim centrom aplicirao je kod Ministarstva omladine i sporta. Sa 84,6 bodova i 3 158 000,00 dinara, projekat je dobio najviša sredstva.

Ministarstvo omladine i sporta dodeljuje finansijska sredstva za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koji sprovode lokalne samouprave u cilju stvaranja uslova za unapređenje položaja i učešća mladih u lokalnoj zajednici i stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih. U delu konkursa koji se odnosi na razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju preduzetnički duh, zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju za šest projekata Ministarstvo je obezbedilo nešto više od 11,5 miliona dinara, a projektom koji se odnosi na povećanje zapošljivosti mladih, Grad Kragujevac je dobio najviša sredstva.

Na Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou koji je Ministarstvo omladine i sporta raspisalo 30. aprila 2018. godine pristigla su 63 projekta od čega je odobreno 22, za koje je Ministarstvo izdvojilo nešto manje od 40 miliona dinara.

vest preuzeta sa: www.kragujevac.rs