U prostorijama BICa, održana je radionica za studente FILUMa koji su nastavili sa radom na konkretnom zadatku iz prakse tj. za potrebe investitora.

U prostorijama BICa, održana je radionica za studente FILUMa koji su nastavili sa radom na konkretnom zadatku iz prakse tj. za potrebe investitora.

Održana radionica za studente kragujevačkog Univerziteta na temu razvijanja vizuelne kulture i unapređenja ličnih veština potrebnih za profesionalnu praksu.

Održana radionica za studente kragujevačkog Univerziteta na temu razvijanja vizuelne kulture i unapređenja ličnih veština potrebnih za profesionalnu praksu.

Svečano su dodeljeni sertifikati polaznicima. Sertifikate Biznis inovacionog centra za „Razvoj i testiranje poslovnog modela“.

Svečano su dodeljeni sertifikati polaznicima. Sertifikate Biznis inovacionog centra za „Razvoj i testiranje poslovnog modela“.

Dana 27.12.2016. u Biznis inovacionom centru održan sastanak na temu „Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“.

Dana 27.12.2016. u Biznis inovacionom centru održan sastanak na temu „Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“.

15. decembra 2016. god., održana je demo prezentacija online kolaborativne platforme za upravljanje inovacijama. Projektni partneri, BIC i REDASP.

15. decembra 2016. god., održana je demo prezentacija online kolaborativne platforme za upravljanje inovacijama. Projektni partneri, BIC i REDASP.

Dana 12. i 13. decembra 2016., u Biznis inovacionom centru je sprovedena obuku za 22 polaznika na temu „Razvoj i testiranje poslovnog modela“.

Dana 12. i 13. decembra 2016., u Biznis inovacionom centru je sprovedena obuku za 22 polaznika na temu „Razvoj i testiranje poslovnog modela“.