Prošle nedelje je Biznis inovacioni centar održao prve dve tribine u srednjim školama u okviru svog programa promocije preduzetništva, inovacija i osnivanja startap kompanija. Naime mladi, prilikom završetka obrazovanja i ulaska na tržište rada suočavaju se sa brojnim izazovima. Razna istraživanja pokazuju da je stopa nezaposlenosti mladih veće od stope nezaposlenosti opšte populacije. Pokretanje sopstvenog biznisa predstavlja jedno od rešenja. Pored nedostatka iskustva i rizika koji je u preduzetništvu neizbežan, mlade u velikoj meri odvraća i poslovno okruženje, nedostatak podrške i mogućnosti.

 

Da bi mladi bili pripremljeni za ulazak u svet preduzetništva neophodno je da već poseduju određena znanja i veštine iz te oblasti. Biznis inovacioni centar sprovodi niz edukativnih tribina u saradnji sa srednjim školama i Univerzitetom u Kragujevcu, kako bi mlade upoznali sa mogućnostima koje u svom svakodnevnom radu nude. Prva tribina u nizu je održana u Srednjoj stručnoj školi u Kragujevcu u utorak 29.09.2022. godine, dok je druga tribina održana u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji u petak 01.04.2022. godine.

Tokom tribina, učenici završnih godina srednjih škola su od predavača Ivana Markovića i Aleksandra Štajna mogli da čuju sve ono što ih interesuje o preduzetništvu i osnivanju startup kompanija kao i o podršci i pomoći koju Biznis inovacioni centar može da im pruži prilikom započinjanja sopstvenog posla. Takođe kroz tribine su i prezentovani pozivi za obuke koje Biznis inovacioni centar organizuje u prvoj polovini maja ove godine a koje za cilj imaju da unaprede poslovne veštine mladih i da im pomognu da svoju ideju pretoče u poslovni model uz pomoć CANVAS i LEAN metodologija. Po završetku obuka polaznici će dobiti sertifikate o završenim obukama koji su priznati od Nacionalne službe za zapošljavanje prilikom konkurisanja kod NSZ za subvencije za samozapošljavanje.

Takođe ove tribine kao i naredne koje će biti održane tokom aprila su iskorišćene i za najavu Hakatona 2022 koji će biti održan 8. juna ove godine u Biznis inocacionom centru. Hakaton zajedno organizuju Grad Kragujevac, Ambasada Izraela i Biznis inovacioni centar i za temu će imati promociju jevrejskog nasleđa na teritoriji grada Kragujevca. Cilj takmičenja je da timovi sastavljeni od 2-4 člana osmisle inovativno rešenje za unapređenje promocije bogatog jevrejskog nasleđa na teritoriji grada Kragujevca. Više informacija o samom pozivu kao i o nagradama zainteresovani timovi će moći da dobiju kroz poziv za prijavu na takmičenje koji će biti objavljen u drugoj polovini meseca.