U sredu 23.02.222. godine u prostorijama Biznis inovacionog centra je održana promocija novog nacionalnog programa za unapređenje  zapošljivosti mladih kroz radne prakse pod nazivom ,,BIRAM USPEH„.

Program je pokrenuo UNICEF u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanjeMinistarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i uz stručnu podršku i partnerstvo sa NAPOR-om i Gi Group-om da bi se pružila podrška mladima koji nisu ni u sistemu obrazovanja, ni radnom odnosu niti pohađaju neku vrstu obrazovnog kursa da pronađu adekvatno zaposlenje i povežu se sa potencijalnim poslodavcima.


Stopa nezaposlenosti mladog stanovništva povećana je za 0,9 p. p. i iznosila je 23,1%. Tzv. NEET stopa, odnosno udeo mladih uzrasta od 15 do 24 godine koji niti rade niti su u procesu obrazovanja, u ukupnoj populaciji mladih, u trećem kvartalu 2021. godine iznosila je 18,1%, što u odnosu na drugi kvartal iste godine predstavlja povećanje od 3,8%.

Cilj projekta je da se kroz program radnih praksi podrži društvena i ekonomska inkluzija mladih, posebno mladih iz osetljivih grupa, pružajući im priliku za obuku, razvoj veština i znanja traženih na tržištu rada a da kompanijama poslodavcima omogući pristup bazi kadidata spremnih za praksu.

Na događaju je predstavljen program, kao i njegova metodologija, dosadašnji ostvareni rezultati, radna praksa iz ugla poslodavca, kao i platforma Biram uspeh koja je pokrenuta kako bi mladima obezbedila lakši pristup tržištu rada kroz edukaciju.

Ovaj program poslodavcima pruža mogućnost za angažovanjem mladih kroz radne prakse u skladu sa sopstvenim potrebama održivosti, rasta i razvoja, društveno odgovorno poslovanje koje obuhvata uključivanje mladih u savremene tokove tržišta, uz pružanje šanse i podrške mladima iz osetljivih grupa.
Program ima za cilj pružanje radnih praksi mladima do 30 godina koji se ne školuju, ne obučavaju, niti su zaposleni, a stekli su srednji, viši ili visoki stepen stručne spreme, kao i osnovno obrazovanje.

Program podrazumeva obuku mladih kroz namenski razvijenu online platfromu za učenje kako bi se prilagodili radnom okruženju i stekli neophodne veštine, irealizaciju radnih praksi.

Poslodavci koji se uključe u program imaju mogućnost selekcije obučenih mladih praktikanata, na osnovu potreba za kadrom određenih profila u okviru svoje kompanije i pružanja radne prakse u trajanju od dva mesecaza odabrane praktikante.

Za potrebe realizacije projekta Gi Group je razvila posebnu platformu za prijavu kao i online programe obuka za unapređenje zapošljivosti mladih.

 Prijava za učešće se obavlja putem online platforme kreirane za ovaj projekat, na kojoj će poslodavci moći da urade predselekciju kandidata iz baze prijavljenih.

Kliknite  ovde da saznate više informacija o programu, uslovima učešća i kome je namenjen i posetite sajt www.biramuspeh.com.